Selgus

Piltide selgust on võimalik reguleerida. Selle all mõistetakse pildi piirjoonte kontrastsust.

Piltidele pehmema ilme andmiseks reguleerige seda miinuspoolele ning teravama ilma andmiseks plusspoolele.

  1. Valige [Võtted: Clarity/Võtted: Selgus].

  2. Määrake efekti tase.

Hoiatus

  • Kõrge kontrastsusega piltide puhul võib selguse määramine muuta piirjoonte läheduses olevaid alasid tumedamaks või heledamaks.
  • Selle määrangu mõju ei paista fotode pildistamisel ekraanil kuvatavatelt piltidelt välja.