Hübriid-automaatrežiim

Režiim Hübriid-automaatrežiim võimaldab koostada lühifilmi päeva jooksul tehtud fotodest. Kaamera salvestab enne igat võtet ca 2-4 sekundi pikkused videoklipid, mis liidetakse hiljem kokkuvõttevideoks.

 1. Seadke režiimiketas asendisse Hübriid-automaatrežiim.

 2. Vajutage nuppu SET.

  • Kadreerige võtted ja pildistage.

Märkus

 • Muljetavaldavate kokkuvõttevideote jäädvustamiseks suunake kaamera võtteobjektile umbes neli sekundit enne pildi tegemist.
 • Kokkuvõttevideote salvestamiseks, mis ei sisalda fotosid, määrake funktsiooni [Võtted: Digest type/Võtted: Kokkuvõttevideo tüüp] olekuks [No stills/Fotodeta] ().
 • Aku peab selles režiimis vähem vastu kui režiimis Nutikas automaatrežiim, sest iga võtte juurde salvestatakse ka videoklipp.
 • Kokkuvõttevideot ei pruugita salvestada, kui sooritate võtte kohe pärast kaamera sisselülitamist, pärast režiimi Hübriid-automaatrežiim valimist või pärast kaameraga teiste toimingute tegemist.
 • Kaamera või objektiivi tööhelid ning värin salvestatakse kokkuvõttevideosse.
 • Vähese valgusega kohtades võidakse iseteravustamise lisavalgusti või iseavaja signaaltule valgus salvestada kokkuvõttevideotesse.
 • Kokkuvõttevideo pildikvaliteediks on [Full HD 29,97 ks ALL-I] NTSC puhul või [Full HD 25,00 ks ALL-I] PAL puhul. See sõltub videosüsteemi seadest.
 • Kaamera ei anna helisignaali selliste toimingute puhul nagu päästikunupu pooleldi alla vajutamine või iseavaja kasutamine.
 • Kokkuvõttevideod salvestatakse järgmistel juhtudel eraldi videofailidena, isegi kui need jäädvustati samal päeval režiimis Hübriid-automaatrežiim.

  • Kokkuvõttevideo faili suurus ületab 4 GB (kui salvestate kaardile, mis pole exFAT-vormingus).
  • Kuupäeva, ajavööndi, videosüsteemi või suveaja määrangutes tehakse muudatusi või kui kaarti vahetatakse.
  • Kokkuvõttevideo fail, millele peaks salvestisi lisama, on kirjutuskaitstud.
  • Kokkuvõttevideo faili, millele peaks salvestisi lisama, autori või autoriõiguse andmete teave on erinev kaameras määratust.
 • Salvestatud katikuhelisid ei saa muuta ega kustutada.
 • Kui kasutate võteteks rakendust EOS Utility, siis määrake EOS Utilitys funktsiooni [Image saving location/Piltide salvestamise koht] olekuks [Computer and camera memory card/Arvuti ja mälukaart] või [Camera memory card only/Ainult mälukaart].