Pildinäidiku värvitooni peenreguleerimine

  1. Valige [Seadistamine: Fine-tune VF color tone/Seadistamine: Pildinäidiku värvitooni peenreguleerimine].

  2. Reguleerige.

    • Vaadake halli pilti ning keerake reguleerimiseks valijat Üldvalija, seejärel vajutage SET. Kontrollige toimet pildinäidikust.