Failidele nime andmine

Faili nimes on neli tähemärki, millele järgneb neljakohaline number () ja faililaiend. Saate muuta nelja esimest tähemärki, mis on iga kaamera jaoks unikaalsed ning need määratakse kaamerale tehases.

Kasutajamäärang 1 võimaldab salvestada neli teie valitud tähemärki. Kasutajamäärang 2 lisab kolmele teie valitud tähemärgile neljanda tähemärgi, mis tähistab pildi suurust ning mis lisatakse automaatselt pärast igat võtet.

(Näide)

Failinimede salvestamine/muutmine

 1. Valige [Seadistamine: File name/Seadistamine: Faili nimi].

 2. Valige [Change User setting*/Kasutajamäärangu muutmine*].

 3. Sisestage enda valitud tähemärgid ja numbrid.

  • Sisestage neli tähemärki User setting 1 (Kasutajamäärang 1) jaoks või kolm tähemärki User setting 2 (Kasutajamäärang 2) jaoks.
  • SisestusreĹžiimi muutmiseks valige [SisestusreĹžiim].
  • Ühe tähemärgi kustutamiseks valige [Kustuta] või vajutage nupule Kustuta.
  • Kasutage tähemärgi valimiseks valijat Kiirvalikuketas 1 või Kiirvalikuketas 2 või üldvalijat Üldvalija, seejärel vajutage selle sisestamiseks SET.
 4. Sulgege menüü.

  • Vajutage nuppu MENU, seejärel vajutage [OK].
 5. Valige salvestatud failinimi.

  • Valige [File name/Failinimi], seejärel valige salvestatud failinimi.

Hoiatus

 • Esimese tähena ei saa kasutada allkriipsu (“_”).

Märkus

 • Märkused [User setting2/Kasutajamäärang 2] kohta

 • Kui pildistate pärast “*** + pildi suurus” (kasutajamäärang 2) valimist, siis lisatakse pildi nimele neljas tähemärk, mis tähistab hetkel valitud pildi suurust. Lisatud tähemärkidel on järgmine tähendus.

  ***L”: PeenSuur, TavalineSuur, RAW või HEIF

  ***M”: PeenKeskmine või TavalineKeskmine

  ***S”: PeenVäike 1 või TavalineVäike 1

  ***T”: Väike 2

  ***C”: Kompaktne RAW

  Automaatselt lisatud neljas tähemärk võimaldab määrata pildisuurusi pärast arvutisse edastamist ilma faile avamata. Faililaiendi abil on võimalik eristada RAW-, JPEG- ja HEIF-pilte.

 • Määrangu User setting 2 (Kasutajamäärang 2) abil salvestatud videote puhul lisatakse neljandaks tähemärgiks allkriips.