Lisaandmed

Kaamera hüüdnime muutmine

Saate muuta selle kaamera hüüdnime (seda kuvatakse ühendatud seadmetes).

 1. Valige [Andmesidefunktsioonid: Nickname/Andmesidefunktsioonid: Hüüdnimi].

 2. Sisestage virtuaalse klaviatuuri abil soovitud tekst ().

  • Pärast tähemärkide sisestamise lõpetamist vajutage nupule MENU.
 3. Valige [OK].

Virtuaalse klaviatuuri toimingud

 1. (1) Sisestusala, teksti sisestamiseks
 2. (2) Kursoriklahvid, sisestusala liigutamiseks
 3. (3) Sisestatud tähemärke / tähemärke saadaval
 4. (4) Klaviatuur
 5. (5) Sisestusrežiimide vahetamine
 1. (6) Tühik
 2. (7) Tähemärgi kustutamine sisestusalalt
 3. (8) Välju sisestusrežiimist
 • Kasutage üldvalijat Üldvalija või valijat Kiirvalikuketas 1 või Kiirvalikuketas 2 alade (2) ja (4)–(7) vahel liikumiseks.
 • Vajutage sisestuse kinnitamiseks või sisestusrežiimide vahetamisel SET.

IPv6 seadistamine

IPv6 kasutamiseks seadistage määrangud käsitsi.

Märkus

 • Kui te ei tea mida sisestada, siis või küsige võrguadministraatorilt või mõnelt teiselt võrguspetsialistilt.
 1. Valige [Andmesidefunktsioonid: Network settings/Communication Functions: Võrgumäärangud].

 2. Valige [Manual setting/Käsitsi määramine].

 3. Valige [Comm settings/Andmesidemäärangud].

 4. Valige kasutatavad IPv6 andmesidemäärangud.

 5. Valige [Change/Muuda].

 6. Valige [TCP/IPv6].

 7. Tehke seadistatav valik.

  • Use TCP/IPv6 (TCP/IPv6 kasutus)

   • Valige IPv6 jaoks [Enable/Luba] või [Disable/Keela].
  • Käsitsi määramine

   • IP-aadressi käsitsi määramiseks valige [Enable/Luba]. [DNS server/DNS-server] on seatud olekusse [Manual setting/Käsitsi määramine] ning saate seadistada määrangud [DNS address/DNS-aadress], [Manual address/Käsitsi aadress], [Prefix length/Prefiksi pikkus] ja [Gateway/Lüüs].
  • DNS server (DNS-server)

   • DNS-serveri IP-aadressi käsitsi määramiseks valige [Manual setting/Käsitsi määramine].
   • Kui te ei kasuta DNS-serverit, siis valige [Disable/Keela].
   • Kui määranguks on [Auto assign/Automaatne määramine], siis määrangu [Manual setting/Käsitsi määramine] seadmine olekusse [Enable/Luba] muudab selleks [Manual setting/Käsitsi määramine].
  • DNS address (DNS-aadress) / Manual address (Käsitsi aadress) / Gateway (Lüüs)

   • Tehke valik ning sisestage IP-aadress.

  • Prefix length (Prefiksi pikkus)

   • Prefiksi pikkuse määramiseks valige valijaga Kiirvalikuketas 1 väärtus (1–128).