Iseteravustamispunkti kuvamine

Teravustamiseks kasutatud iseteravustamispunktid on võimalik kuvada taasesituse kuvas punaste kontuuridena.

  1. Valige [Taasesitus: AF point disp./Taasesitus: Iseteravustamispunkti kuvamine].

  2. Valige [Enable/Luba].