Valimisketta (valija) ja kiirvalikuketta 2 funktsioonide vahetamine

Nendele valijatele määratud funktsioonid on võimalik vahetada, kui neid kasutatakse pildi taasesituse kuvas.

 1. Valige [Taasesitus: Switch Valimisketas (valija)/ / Taasesitus: Vaheta Valimisketas (valija)/].

 2. Tehke valik.

  • Keelatud

   Valimisketas (valija) Image jump (Piltide lappamine)

   Kiirvalikuketas 2 Magnify/Index view (Suurendus/registrikuva)

  • Lubatud

   Valimisketas (valija) Magnify/Index view (Suurendus/registrikuva)

   Kiirvalikuketas 2 Image jump (Piltide lappamine)

Märkus

 • Menüüdes ja kuvades (nt kiirvaliku menüü ning suurenduse/vähenduse kuvas) muudetakse vastavaid ikoone vastavalt.