Häälmärkmete salvestus ja taasesitus

Saate lisada (salvestada) võtetele häälmärkmeid. Häälmärkmed salvestatakse WAV-helifailidena sama failinumbriga kui pilt. Neid saab taasesitada kaameras või arvutis.

Häälmärkmete salvestamine

 1. Valige taasesituse režiim.

 2. Valige pilt, millele soovite häälmärget lisada.

  • Keerake pildi, millele soovite häälmärget lisada, valimiseks kiirvalikuketast Kiirvalikuketas 1.
 3. Salvestage häälmärge.

  • Hoidke nuppu RATE/Häälmärge ligikaudu 2 s all.
  • Pärast [Recording memo.../Häälmärkme salvestamine...] kuvamist jätkake nupu allhoidmist ning rääkige mikrofoni (1). Iga salvestus saab olla kuni ligikaudu 30 s pikk.
  • Häälmärkme lõpetamiseks laske nupp lahti.
  • Ekraani ülaservas kuvatakse ikoon [Häälmärkmega pilt].

Hoiatus

 • Häälmärkmeid ei saa lisada videotele või kustutuskaitsega piltidele.
 • Häälmärkmeid ei saa salvestada välise mikrofoniga.
 • Häälmärmeid ei saa piltidele lisada piltide FTP-serverisse edastamise ajal.

Märkus

 • Häälmärkme salvestamise helikvaliteeti saab muuta määranguga [Taasesitus: Memo audio quality/Taasesitus: Märkme helikvaliteet].
 • Üle 30 s pikkuste häälmärkmete salvestamiseks korrake punkti 3 juhiseid.
 • Pildi kontrolli ajal (kohe pärast pildistamist) on võimalik salvestada üks häälmärge – selleks järgige punkti 3 juhiseid.

Märkme helikvaliteet

Saate määrata salvestatavate häälmärkmete helikvaliteedi.

 1. Valige [Taasesitus: Memo audio quality/Playback: Märkme helikvaliteet].

 2. Tehke valik.

  • 48 kHz: High quality (48 kHz) (Kõrge kvaliteet (48 kHz))

   Võimaldab salvestada häälmärkmeid sama helikvaliteediga kui videoid.

  • 8 kHz: Low quality (8 kHz) (Madal kvaliteet (8 kHz))

   Võimaldab salvestada häälmärkmeid väiksema failisuurusega kui määranguga [High quality (48 kHz)/Kõrge kvaliteet (48 kHz)].

Hoiatus

 • Kui pildile on juba häälmärkmeid salvestatud, siis salvestatakse järgmised häälmärkmed pildile sama kvaliteediga kui esimene salvestis, sõltumata sellest määrangust.

Häälmärkmete esitamine

 1. Valige [Taasesitus: RATE/Häälmärge button function/Playback: RATE-/Voice memo-nupu funktsioon].

 2. Valige [Taasesitus/Häälmärge].

 3. Valige pilt, mille häälmärget soovite esitada.

  • Vajutage pildi taasesituse kuvasse liikumiseks Taasesitus.
  • Valige kiirvalikukettaga Kiirvalikuketas 1 pilt, mis on tähistatud ekraani ülaservas ikooniga [Häälmärkmega pilt].
 4. Taasesitage häälmärge.

  • Vajutage häälmärkme taasesitamiseks kõlarist (1) nuppu RATE/Häälmärge.
  • Helitugevust saate reguleerida valijaga Valimisketas (valija).
  • Vajutage taasesituse peatamiseks nuppu RATE/Häälmärge.

Märkus

 • Kui pildile on lisatud mitu häälmärget, siis esitatakse need üksteise järel.
 • Lisatud häälmärkmeid ei saa kaamera abil kustutada.
 • Piltide kustutamine () kustutab ka pildile lisatud häälmärkmed.