Kiire kaadrisagedus

Videoid saab salvestada kiire kaadrisagedusega 239,8/200,0 ks või 119,9/100,0 ks. See sobib videote salvestamiseks, mida saab pärast aegluubis esitada. Ühe video maksimaalne salvestusaeg on 89 min 29 s.

 • 239,8 ks/200,0 ks on saadaval, kui salvestusformaadiks on määratud Full HD.
 • Tihendusmeetodiks on ALL-I (ainult I).
 • Kiire kaadrisagedusega video juurde ei salvestata heli.
 • Ajakoodi ülesloendamise kuva video salvestamise ajal põhineb kaadrisagedusel 29,97/25,00 ks.
 • Kuna kiire kaadrisagedusega video salvestatakse 29,97/25,00 ks videofailina, siis see taasesitatakse aegluubis.

Hoiatus

 • Ettevaatusabinõud, kui määratud on [High Frame Rate: Enable/Kiire kaardisagedus: Luba]

 • 239,8/200,0 ks salvestus ei ole saadaval SD-/SDHC-kaartidega.
 • Ajakoode ei salvestata, kui funktsiooni [Count up/Ülesloendamine] olekuks on määratud menüüst [Võtted: Time code/Shooting: Ajakood] valik [Free run/Vaba loendus] ().
 • Kui lülitate selle määrangu tagasi olekusse [Disable/Keela], siis kontrollige määrangut [Võtted: Movie rec. size/Shooting: Video salvestusformaat].
 • Kui salvestate kiire kaadrisagedusega videot luminofoor- või LED-lambi valguses, siis võib ekraan vilkuda.
 • Kui käivitate või peatate kiire kaadrisagedusega video salvestamise, siis videot ei uuendata ning kaader peatub hetkeks. Arvestage sellega videote salvestamisel HDMI-liidese kaudu välisseadmele.
 • Kiire kaadrisagedusega video salvestamisel ekraanil kuvatavad kaadrisagedused ei vasta tegelikule salvestatava video kaadrisagedusele.
 • Kõrvaklappe ei saa kasutada (heli ei kostu).
 • ISO-valgustundlikkuse saab määrata vahemikust ISO 100–25600. Arvestage, et laiendatud ISO pole saadaval.
 • HDMI-videoväljundi kaadrisageduseks on 59,94 ks või 50,00 ks.
 • Pärast pikaajalist video taasesitust või pildikuva kasutamist võib kaamera seesmine temperatuur tõusta ning seetõttu võib võimalik salvestusaeg olla lühem.
 • Kui kaameras on määratud 239,8/200,0 ks, siis video digitaalne kujutisestabilisaator ei pruugi makroobjektiivi kasutamisel pakkuda piisavat stabiliseerimist, kui jäädvustate võtteobjekte lähima fookuskauguse läheduses.