Enne toote minemaviskamist

Ettevaatust

  • JÄRGIGE KASUTATUD AKUDE MINEMAVISKAMISEL KOHALIKKE MÄÄRUSI JA EESKIRJU.

Märkus

  • Soovitame kasutada kruvide eemaldamiseks M1.4 ristpeakruvikeerajat.
  1. Lülitage kaamera välja.

  2. Sisestage väikese lameda otsaga kruvikeeraja ots objektiivikaane sälku ning kangutage selle eemaldamiseks ülespoole.

  3. Kangutage kaardipesa-/liidesekaas üles, pöörake see 90° lahti ning eemaldage.

  4. Eemaldage viis kruvi.

  5. Eemaldage kaamerakere kaas näidatud viisil.

  6. Kallutage kaamerat näidatud viisil ning nihutage aku välja.