Muu info

  • Certification Logo Display (Sertifitseerimise logode kuvamine)

    Valige [Seadistamine: Certification Logo Display/Seadistamine: Sertifitseerimise logo kuva] osade kaamera sertifitseerimise logode kuvamiseks. Muud sertifitseerimise logod leiate kaamera kerelt ning pakendilt.

  • Firmware (Püsivara)

    Valige kaamera püsivara värskendamiseks [Seadistamine: Firmware/Seadistamine: Püsivara].