Juhtmeta ühenduse määrangute lähtestamine

Soovi korral saate lähtestada kõik võrgufunktsioonid. See aitab takistada infolekkeid, kui peaksite kaamera välja laenama või maha müüma.

  1. Valige [Juhtmeta andmeside: Clear wireless settings/Juhtmeta andmeside: Juhtmeta ühenduse määrangute lähtestamine].

  2. Valige [OK].

Ettevaatust

  • Kui sidusite kaamera nutitelefoniga, siis kustutage nutitelefoni Bluetooth-määrangute kuvast selle kaamera ühendusinfo, milles valisite kasutusele juhtmeta andmeside vaikemäärangud.