Bluetooth-määrangud

 1. Valige [Juhtmeta andmeside: Bluetooth settings/Juhtmeta andmeside: Bluetooth-määrangud].

 2. Valige üksus.

 • Bluetooth

  Kui te ei soovi kasutada Bluetooth-funktsiooni, siis valige [Disable/Keela].

 • Check connection information (Ühendusinfo kontrollimine)

  Võimaldab kontrollida seotud nutitelefonide nime ja ühenduse olekut.

 • Bluetooth address (Bluetooth-aadress)

  Saate kontrollida kaamera Bluetooth-aadressi.