Wi-Fi-määrangud

 1. Valige [Juhtmeta andmeside: Wi-Fi settings/Juhtmeta andmeside: Wi-Fi-määrangud].

 2. Valige üksus.

 • Wi-Fi

  Kui elektrooniliste või juhtmeta funktsioonidega seadmete kasutamine on keelatud (näiteks lennukites või haiglates), siis määrake olekuks [Disable/Keela].

 • Password (Parool)

  Ilma paroolita Wi-Fi-ühenduste lubamiseks määrake [None/Puudub].

 • MAC address (MAC-aadress)

  Võimaldab kontrollida kaamera MAC-aadressi.