Ühenduse lõpetamine või uuesti ühendamine

Ühenduste lõpetamine

  1. Valige [Disconnect,exit/Katkesta ühendus, välju].

  2. Valige [OK].

Ühenduse uuesti loomine

  1. Valige [Juhtmeta andmeside: Wi-Fi/Bluetooth connection / Juhtmeta andmeside: Wi-Fi-/Bluetooth-ühendus].

  2. Valige [NutitelefonConnect to smartphone/Nutitelefon Ühenda nutitelefoniga].

  3. Valmistage nutitelefon ette.

    • Järgige kuvatavaid juhiseid ning valmistage nutitelefon ette.
    • Kui nutitelefonis muudeti määranguid, siis taastage kaameraühenduste lubamiseks eelmised määrangud.