Video taasesitus

 1. Valige taasesituse režiim.

  • Valige [Taasesitus: Play/Taasesitus: Taasesitus].
 2. Valige video.

  • Kasutage taasesitatava video valimiseks nuppe Katik või Video salvestamine.
  • Videote ülemises vasakus nurgas kuvatakse tähist SET-nuppVideofailid.
 3. Vajutage SET.

 4. Vajutage video esitamiseks nuppu SET.

  • Algab videolõigu taasesitamine.
  • Video taasesitamise peatamiseks ning video taasesitamise paneeli kuvamiseks vajutage SET. Taasesituse jätkamiseks vajutage seda uuesti.

Video taasesitamise paneel

Üksus Taasesituse toimingud
Taasesitus Taasesitus Iga nupu SET vajutus vahetab taasesituse ja taasesituse pausi vahel.
Liigu tagasi Liigu tagasi Iga nupu SET vajutusega liigub taasesitus ligikaudu 4 s võrra tagasi.
Eelmine kaader Eelmine kaader Iga nupu SET vajutusega kuvab video eelmise kaadri. Kui hoiate nuppu SET all, keritakse videot tagasi.
Järgmine kaader Järgmine kaader Iga nupu SET vajutusega kuvab video järgmise kaadri. Kui hoiate nuppu SET all, keritakse videot edasi.
Liigu edasi Liigu edasi Iga nupu SET vajutusega liigub taasesitus ligikaudu 4 s võrra edasi.
määratud asukoht Taasesituse asukoht
mm' ss" Taasesituse aeg, minutid (tähistatud kui ') ning selle järel sekundid ('')
MENUTagasi Vajutage pildi taasesituse kuvasse naasmiseks nuppu MENU.

Ettevaatust

 • Video taasesitus võib peatuda kui kaardi lugemiskiirus on liiga aeglane või videofailidel on rikutud kaadreid.
 • Kõrge kaamera seesmine temperatuur võib takistada video taasesitust. Video taasesitus võib peatuda, kui kaamera muutub taasesituse ajal liiga kuumaks.
 • Selle kaameraga videote taasesitamisel heli ei kostu. Videote vaatamiseks koos heliga kasutage video taasestuseks sobilikku seadet.