Video salvestusformaat

Kaadrisageduse saab määrata menüüst [Võtted: Movie rec. size/Võtted: Video salvestusformaat].

Video salvestusformaat

Pildi suurus

Pildi suurus Kuvasuhe
Full HD 1920×1080 16:9

Kaadrisagedus (ks: kaadrit sekundis)

 • [29,97 ks] 29,97 ks

  Piirkondades, kus televisioonisüsteem on NTSC (nt Põhja-Ameerika, Jaapan, Korea, Mehhiko jne).

 • [25,00 ks] 25,00 ks

  Piirkondades, kus televisioonisüsteem on PAL (nt Euroopa, Venemaa, Hiiina ja Austraalia).

 • [23,98 ks] 23,98 ks

  Põhiliselt filmidele. Saadaval kui funktsiooni [Seadistamine: Video system/Seadistamine: Videosüsteem] määranguks on valitud [For NTSC/NTSC jaoks].

Video salvestamiseks sobilikud kaardid

Lisateavet kaartide kohta, mis võimaldavad salvestada erinevate video salvestuskvaliteedi tasemetega, leiate lõigust Nõuded kaardi jõudlusele (video salvestamisel).

Salvestage kaartide testimiseks nendele mõned proovivideod.

Ettevaatust

 • Kui kasutate video salvestamiseks aeglasema salvestuskiirusega kaarti, siis ei pruugi kaamera videot korralikult salvestada. Kui taasesitate videosid aeglase lugemiskiirusega mälukaardilt, võib taasesitus olla vigadega.
 • Kasutage video salvestamisel suure jõudlusega kaarte, mille salvestuskiirus on bitikiirusest suurem.
 • Kui videosid ei saa korrektselt salvestada, siis vormindage kaart ning proovige uuesti. Kui kaardi vormindamine ei lahenda probleemi, siis vaadake kaardi valmistaja veebilehte jne.

Video salvestusaja piirang

Maksimaalne salvestusaeg video kohta on 9 min 59 s. Kui video pikkus ületab 9 min ja 59 s, siis salvestus peatub automaatselt. Saate video salvestuse käivitada uuesti nupuga Video salvestamine uuesti (mis salvestab video uue failina).