Säri nihe

Säri nihke määramisel positiivses või negatiivses suunas saate teha pildid kaamera määratud standardsäritusest heledamaks või tumedamaks.

Säri nihkeks saab määrata kuni ±3 ühikut 1⁄3-ühikulise sammuga.

 1. Valige [Võtted: VõttedExposure comp./Võtted: Säri niheVõtted].

 2. Määrake säri nihke ulatus.

  Säri suurendamisel saate heledama foto

  Säri vähendamisel saate tumedama foto

  • Valige nuppude Katik või Video salvestamine abil säri nihke ulatus, seejärel vajutage SET.
 3. Pildistage.

  • Säri nihke tühistamiseks seadke säri nihke tasemeks uuesti ±0.

Märkus

 • Määratud säri nihke ulatus jääb kehtima isegi pärast kaamera väljalülitamist.