Kaamera laadimine

 1. Laadige kaamerat.

  • Kasutage kaamera laadimiseks kaasasolevat liideskaablit ning ühendage kaamera digiliides toiteadapteriga (eraldi müügil).
  • Laadimise alustamisel hakkab signaaltuli oranžilt põlema.
  • Pärast laadimise lõpetamist signaaltuli kustub.
 • Täiesti tühja aku täislaadimine kestab toatemperatuuril (23 °C) ligikaudu 1 tund ja 50 minutit. Aku laadimisele kuluv aeg sõltub suurel määral ümbritseva keskkonna temperatuurist ning aku allesolevast mahtuvusest.

 • Ohutuse tagamiseks kestab madalatel temperatuuridel (5‒-10 °C) laadimine kauem.
 • Kui kaamera on ühendatud laadimiseks toitekaabliga, siis saab seda ka kasutada.

Ettevaatust

 • Kui kaamera muutub kuumaks, siis võib laadimine ja kaamera toide katkeda.

Märkus

 • Soovitame kasutada kaamera laadimiseks lisavarustuse hulka kuuluvat USB-toiteadapterit PD-E1. Osad eraldi müüdavad toiteadapterid (USB Type-C Power Delivery, mille väljundpinge/-vool on vähemalt 9 V (alalispinge) / 2 A) on samuti kinnitatud kaameraga kasutamiseks sobilikuks. Lisateavet leiate Canoni veebisaidilt.
 • Ostuhetkel ei ole kaamera aku täielikult täis laetud.

  Laadige aku enne kasutamist täis.

 • Laadige kaamerat kasutamise päeval või päev enne seda.

  Sisseehitatud aku tühjeneb aja jooksul, isegi kui kaamerat ei kasutata.

 • Kasutage kaamerat temperatuurivahemikus 0–35 °C.

  Optimaalse kaamera jõudluse tagamiseks kasutage kaamerat ümbritseva keskkonna temperatuuril 0–35 °C. Madalad temperatuurid võivad vähendada ajutiselt kaamera jõudlust ning sisseehitatud aku vastupidavust. Kui kaamera muutub kõrgel temperatuuril kuumaks, siis ei pruugi saada sarivõtet teha.