Teave selle juhendi kohta

Juhendis kasutatud ikoonid

Valija Tähistab valimisketast (valijat).

Üles-klahvAlla-klahv

Vasakule-klahvParemale-klahv

Tähistab nooleklahvide vajutamise suunda.
Kiirvaliku / määrangu nupp Tähistab kiirvaliku nuppu / määrangunuppu.
Taimer* Tähistab vajutatud nupu toimingu tegemise aega (* sekundi jooksul), võetuna alates nupu vabastamise hetkest.
  • Lisaks ülaltoodule kasutatakse käesolevas juhendis toimingute ja funktsioonide selgitamiseks samu ikoone ja sümboleid, mis on toodud kaamera nuppudel ning mida kuvatakse ekraanil.
lehekülje pealkirjast paremal tähistab ainult loovvõtete režiimides (Programne automaatsäri/Säriaja etteandega automaatsäri/Ava etteandega automaatsäri/Käsisäri) või käsisäriga video salvestamisel saadaolevaid funktsioone.
Link Lingid seotud teemadega lehekülgedele.
Hoiatus

Hoiatus pildistamisel tõrgete vältimiseks.

Lisateave

Lisateave.

Nõuanded Näpunäide või nõuanne paremate võtete tegemiseks.
Veaotsing Tõrkeotsingu nõuanne.

Peamised eeldused kasutusjuhiste juures ja näidisfotod

  • Enne juhiste järgimist veenduge, et toitelüliti oleks asendis Toide sees ().
  • Toimingute kirjeldustes on eeldatud, et kõik menüü- ja kasutusmäärangud on algolekutes.
  • Selle juhendi ekraanipiltidel kujutatakse näitena NTSC-piirkonna (Põhja-Ameerika, Jaapan, Lõuna-Korea, Mehhiko jne) menüüde vaikemääranguid. Euroopa, Venemaa, Hiina, Austraalia jne menüüde vaikemäärangud on PAL-süsteemi kohased.
  • Käesolevas juhendis toodud joonistel on kujutatud kaamerat koos ühendatud EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM objektiiviga.
  • Kui juhendis viidatakse EF- või EF-S-objektiividele (), siis eeldatakse objektiiviadapteri kasutamist.
  • Kaameras kuvatavad ja juhendis kasutatud näidisfotod on esitatud ainult juhiste edasiandmise eesmärkidel.