USB-toiteadapteri kasutamine kaamera laadimiseks/toitmiseks

USB-toiteadapteri PD-E1 (eraldi müügil) kasutamisel saate laadida akut LP-E17 ilma seda kaamerast eemaldamata. Kaamerale saab anda ka toidet.

Laadimine

 1. Ühendage USB-toiteadapter.

  • Kui kaamera toitelüliti on asendis Toide väljas, siis sisestage USB-toiteadapteri pisitk täielikult Digital-liidesesse.
 2. Ühendage toitejuhe.

  • Ühendage toitejuhe USB-toiteadapteriga, seejärel ühendage juhtme teine pistik seinapistikupesaga.
  • Laadimine algab ning mälupöörduse signaaltuli (1) süttib roheliselt.
  • Pärast laadimise lõpetamist lülitub mälupöörduse signaaltuli välja.

Kaamera võrgutoide

Kaamerale võrgutoite andmiseks ilma akusid laadimata lülitage kaamera toitelüliti asendisse Toite sisselülitamine. Kuid automaatse toite väljalülitamise korral hakatakse akusid laadima.

Toite olemasolul kuvatakse aku laetuse taseme indikaator hallilt.

Kaamera lülitamiseks võrgutoitelt laadimisele lülitage kaamera toitelüliti asendisse Toide väljas.

Hoiatus

 • Kaamera ei saa võrgutoidet kasutada, kui selles pole akut.
 • Kui akud on saanud tühjaks, siis adapter laeb neid. Sellisel juhul ei saa kaamera võrgutoidet.
 • Aku kaitsmiseks ning optimaalse seisundi tagamiseks ärge laadige seda järjest üle 24 tunni.
 • Kui laadimise signaaltuli ei sütti või laadimisel tekib probleem (selle tähistamiseks vilgub mälupöörduse signaaltuli roheliselt), siis ühendage toitejuhe lahti, sisestage aku uuesti ning oodake paar minutit, enne kui ühendate juhtme uuesti. Kui probleemi ei õnnestu lahendada, siis pöörduge lähimasse Canoni hoolduskeskusesse.
 • Vajalik laadimisaeg ning laadimistase sõltuvad ümbritseva keskkonna temperatuurist ning allesolevast mahust.
 • Ohutuse tagamiseks kestab madalatel temperatuuridel laadimine kauem.
 • Kui kaamera kasutab võrgutoidet, siis võib aku laetuse tase väheneda. Akude ootamatu tühjenemise vältimiseks kasutage regulaarse intervalliga võtetel täislaetud akusid.
 • Enne USB-toiteadapterite lahti ühendamist seadke kaamera toitelüliti asendisse Toide väljas.