Kohandatud võtterežiim (C1, C2)

Kehtivad kaameramäärangud, nagu võtte-, menüü- ja kasutusmäärangud, saab salvestada kohandatud võtterežiimide Kohandatud võtterežiim 1 või Kohandatud võtterežiim 2 alla.

  1. Valige [Seadistamine: Custom shooting mode (C1, C2)/Seadistamine: Kohandatud võtterežiim (C1, C2)].

  2. Valige [Register settings/Salvesta määrangud].

  3. Salvestage soovitud üksused.

    • Valige salvestatav kohandatud võtterežiim, seejärel valige kuvast [Register settings/Määrangute salvestamine] valik [OK].
    • Hetkel kehtivad kaameramäärangud salvestatakse kohandatud võtterežiimi C* alla.

Salvestatud määrangute automaatne värskendamine

Kui muudete kohandatud võtterežiimiga salvestamise ajal määrangut, siis režiimi saab automaatselt värskendada uue määranguga (automaatne värskendamine). Automaatse värskendamise lubamiseks valige punktis 2 [Auto update set./Autom. värskenduse määrang] olekuks [Enable/Luba].

Kohandatud võtterežiimide tühistamine

Kui valite punktis 2 [Clear settings/Lähtesta määrangud], siis taastatakse kõikide režiimide vaikemäärangud, mis kehtisid enne salvestamist.

Märkus

  • Võtte- ja menüümääranguid on võimalik muuta ka kohandatud võtterežiimides.