Pildinäidiku heledustase

  1. Valige [Seadistamine: Viewfinder brightness/Seadistamine: Pildinäidiku heledustase].

  2. Keerake valijat Valimisketas (valija) ning valige kas [Auto/Automaatne] või [Manual/Käsitsi].

    Automaatne

    • Vajutage nuppu Kiirvalik/määrang. Kontrollige võtte ajal toimet pildinäidikust.

    Manual/Käsitsi

    • Kasutage pildinäidiku heleduse reguleerimiseks valijat Kiirvalikuketas, seejärel vajutage nuppu Kiirvalik/määrang. Kontrollige toimet pildinäidikust.