Videotele suunainfo lisamine

Kaamera püstasendis salvestatud videote puhul on võimalik lisada videotele automaatselt info, milline külg peaks olema üleval, et nutitelefonides või muudes seadmetes taasesitusel oleks video sama suunaga kui salvestamisel.

 1. Valige [Seadistamine: Add Videorotate info/Seadistamine: Video suunainfo lisamine].

 2. Tehke valik.

  • Enable/Luba

   Videoid esitatakse nutitelefonides või muudes seadmetes sama suunaga, kui need salvestati.

  • Disable/Keela

   Videoid esitatakse nutitelefonides või muudes seadmetes horisontaalselt, sõltumata salvestamise suunast.

Hoiatus

 • Videod esitatakse kaameras ja HDMI-videoväljundi kaudu horisontaalselt, sõltumata sellest määrangust.