Virtuaalse klaviatuuri toimingud

 1. (1) Sisestusala, teksti sisestamiseks
 2. (2) Kursoriklahvid, sisestusala liigutamiseks
 3. (3) Sisestatud tähemärke / tähemärke saadaval
 4. (4) Klaviatuur
 5. (5) Sisestusrežiimide vahetamine
 1. (6) Tühik
 2. (7) Tähemärgi kustutamine sisestusalalt
 3. (8) Välju sisestusrežiimist
 • Kasutage (1) vahel liikumiseks valijat Valimisketas (valija).
 • Kasutage üldvalijat Üldvalija, valijat Kiirvalikuketas või Nooleklahvid alade (2) ja (4)–(7) vahel liikumiseks.
 • Vajutage sisestuse kinnitamiseks või sisestusrežiimide vahetamisel nuppu Kiirvalik/määrang.