GPS-seadme määrangud

Saate lisada piltidele GPS-vastuvõtja GP-E2 (eraldi müügil) või Bluetooth-ühilduva nutitelefoni abil asukohateabe.

GP-E2

 1. Kinnitage GP-E2 kaamera külge.

  • Kinnitage GP-E2* kaamera tarvikustatiivile ning lülitage sisse. Lisateavet leiate GP-E2 kasutusjuhendist.

   Vajalik on lisavarustuse hulka kuuluv multifunktsionaalse tarvikustatiivi adapter AD-E1.

 2. Valige [Juhtmeta funktsioonid: GPS device settings/Juhtmeta funktsioonid: GPS-seadme määrangud].

 3. Valige jaotisest [Select GPS device/Valige GPS-seade] valik [GPS receiver/GPS-vastuvõtja].

 4. Pildistage.

  • Lisateavet menüü [Set up/Seadistamine] kohta leiate GP-E2 kasutusjuhendist.

Hoiatus

 • Ettevaatusabinõud GP-E2 kasutamisel

 • Enne kasutamist kontrollige millistes riikides ja piirkondades on lubatud GPS-funktsiooni kasutada ning järgige vastavates kohtades kehtivaid seaduslikke piiranguid.
 • Värskendage GP-E2 püsivara versioonile 2.0.0 või uuemale.

  Püsivara värskendamiseks on vajalik liideskaabel. Värskendamise juhised leiate Canoni veebisaidilt.

 • GPS-vastuvõtjat GP-E2 ei saa ühendada kaameraga kaabli abil.
 • Kaamera ei salvesta võttesuunda.

Nutitelefon

Järgige neid juhiseid pärast spetsiaalse rakenduse Camera Connect () installimist nutitelefoni.

 1. Aktiveerige nutitelefonis asukohateenuseed.

 2. Looge Bluetooth-ühendus.

  • Käivitage rakendus Camera Connect ning siduge kaamera ja nutitelefon Bluetoothi abil.
 3. Valige [Juhtmeta funktsioonid: GPS device settings/Juhtmeta funktsioonid: GPS-seadme määrangud].

 4. Valige jaotisest [Select GPS device/Valige GPS-seade] valik [Smartphone/Nutitelefon].

 5. Pildistage.

  • Piltidele lisatakse nutitelefonist hangitud asukohateave.

GPS-ühenduse kuva

Saate kontrollida nutitelefoni asukohateabe hankimise olekut fotode või videote võttekuvadest GPS-ühenduse ikooni abil (vastavalt ja ).

 • Hall: asukohateenused on lülitatud välja
 • Vilgub: asukohateavet ei saa hankida
 • Sees: asukohateavet hangitakse

Lisateavet GP-E2 kasutamisel kuvatava GPS-ühenduse indikaatori kohta saate GP-E2 kasutusjuhendist.

Piltidele võtte ajal asukohateabe lisamine

Kui GPS-ikooni kuvatakse, siis lisatakse tehtud võtetele asukohateave.

Asukohateave

Võtetele lisatud asukohateavet saab kontrollida võtteinfo kuvast ().

 • (1) Laiuskraad
 • (2) Pikkuskraad
 • (3) Kõrgus
 • (4) UTC (koordineeritud maailmaaeg)

Hoiatus

 • Nutitelefon suudab edastada asukohateavet ainult siis, kui see on seotud Bluetoothi kaudu kaameraga.
 • Suunateavet ei hangita.
 • Hangitud asukohateave ei pruugi olla täpne, sõltuvalt nutitelefoni olekust ja liikumistingimustest.
 • Pärast kaamera sisselülitamist võib asukohateabe hankimine nutitelefonist võtta veidi aega.
 • Pärast järgmisi toiminguid asukohateabe hankimine lõpeb.
  • Juhtmeta distantspäästiku sidumine üle Bluetoothi
  • Kaamera väljalülitamine
  • Rakenduse Camera Connect sulgemine
  • Asukohateenuste väljalülitamine nutitelefonis
 • Asukohateabe hankimine lõpeb järgmistel juhtudel.
  • Kaamera toide lülitub välja
  • Bluetooth-ühendus katkeb
  • Nutitelefoni aku hakkab tühjaks saama

Märkus

 • Coordinated Universal Time ehk koordineritud maailmaaeg (mille lühendiks on UTC) on põhimõtteliselt sama kui Greenwich'i aeg.
 • Videote puhul lisatakse algselt hangitud GPS-info.