Bluetoothi määrangud

 1. Valige [Juhtmeta funktsioonid: Bluetooth settings/Juhtmeta funktsioonid: Bluetoothi määrangud].

 2. Tehke valik.

 • Bluetooth

  Kui te ei soovi kasutada Bluetooth-funktsiooni, siis valige [Disable/Keela].

 • Check connection information/Ühendusinfo kontrollimine

  Saate kontrollida seotud seadme nime ja andmeside olekut.

 • Bluetooth address/Bluetooth-aadress

  Saate kontrollida kaamera Bluetooth-aadressi.