Taasesituse infokuva kohandamine

Saate määrata pildi taasesituse kuvad ning nendest kuvatava info.

 1. Valige [Taasesitus: Playback information display/Taasesitus: Taasesituse infokuva].

 2. Lisage linnuke [Linnuke] kuvatavate kuvade arvu juurde.

  • Kasutage numbrite valimiseks valijat Kiirvalikuketas.
  • Vajutage nuppu Kiirvalik/määrang, et eemaldada linnuke [Linnuke]. Vajutage uuesti, et lisada linnuke [Linnuke].
  • Korrake neid juhiseid linnukeste [Linnuke] lisamiseks iga kuvatava kuva numbri juurde, seejärel valige [OK].
  • Valitud info kuvamiseks vajutage taasesituse ajal nuppu INFO või kasutage võtteinfo kuvamisel üldvalijat Üldvalija.

Histogramm

Histogrammid kuvavad signaalitasemeid üle kogu toonivahemiku. Saadaval on heleduse kuva (üldise säritaseme ja gradatsioonide kontrollimiseks) ning RGB kuva (küllastuse ning punase, rohelise ja sinise gradatsioonide kontrollimiseks). Kui kuva [Taasesitus: Playback information display/Taasesitus: Taasesituse infokuva] alumises vasakus servas kuvatakse [INFO], siis vajutage kuvatava histogrammi vahetamiseks nuppu INFO.

 • Kuva [Brightness/Heledus]

  See histogramm näitab pildi heledustaseme jaotust, kus horisontaalsel teljel kuvatakse heledustaset (tumedam vasakul ja heledam paremal) ning vertikaalsel teljel pikslite arvu igal heledustasemel. Mida rohkem piksleid on vasakul pool, seda tumedam on pilt ning mida rohkem piksleid on paremal pool, seda heledam on pilt. Kui vasakul on liiga palju piksleid, siis lähevad varjualades olevad detailid kaotsi ning kui liiga palju pikseleid on paremal, siis lähevad ülesäritatud aladel olevad detailid kaotsi. Keskosa toonid jäädvustatakse korrektselt. Pilti ja tema heleduse histogrammi kontrollides saate hinnata säritaseme nihet ja toonide jäädvustamise üldist kvaliteeti.

  Näidishistogrammid

  Tume kujutis

  Tavaline heledus

  Hele kujutis

 • Kuva [RGB]

  See histogramm näitab pildi iga põhivärvuse (RGB või teisisõnu punase, sinise ja rohelise) heledustaseme jaotust, kus horisontaalsel teljel kuvatakse värvi heledustaset (tumedam vasakul ja heledam paremal) ning vertikaalsel teljel iga värvi pikslite arvu igal heledustasemel. Mida rohkem piksleid on vasakul pool, seda tumedam ja märkamatum on vastav värv ning mida rohkem piksleid on paremal pool, seda heledam ja domineerivam on vastav värv. Kui vasakul on liiga palju piksleid, siis on vastava värvi info puudulik ning kui liiga palju pikseleid on paremal, siis on vastav värv liigselt küllastunud, ilma gradatsioonideta. RGB histogrammi kontrollides saate hinnata värvide küllastust ja gradatsioonide jaotust ning ka valge tasakaalu nihkumist.