HEIF-piltide konvertimine JPEG-vormingusse

HDR-võtterežiimis jäädvustatud HEIF-pilte saab kaameraga töödelda ning salvestada JPEG-piltidena.

 1. Valige [Taasesitus: HEIF→JPEG conversion/Taasesitus: HEIF→JPEG konvertimine].

 2. Valige pilt.

  • Keerake JPEG-vormingusse konverditava HEIF-pildi valimiseks valijat Kiirvalikuketas.
  • Vajutage JPEG-vormingusse konvertimiseks nupule Kiirvalik/määrang.
 3. Salvestage.

  • Valige JPEG-pildi salvestamiseks [OK].

   • Kontrollige üle sihtkaust ning pildi failinumber, seejärel valige [OK].
   • Järgmise pildi konvertimiseks korrake punktide 2 ja 3 juhiseid.

Märkus

 • Osad stseenid võivad paista pärast konvertimist erinevad, kui võrrelda algset ja konverditud pilti.
 • Konvertimine ei ole saadaval kärbitud piltide või 4K-videost salvestatud piltide puhul.