JPEG-/HEIF-piltide suuruse muutmine

Saate muuta JPEG- või HEIF-pildi suurust (vähendada pikslite arvu) ning salvestada selle uue pildina. Suuruse muutmine on saadaval Suur-, Keskmine- või Väike 1- JPEG-piltide või HEIF-piltide puhul (kõik suurused v.a Väike 2), k.a mis on jäädvustatud RAW+JPEG ja RAW+HEIF võttel. Väike 2-piltide ja RAW-kujutiste või videote suurust ei saa muuta.

 1. Valige [Taasesitus: Resize/Taasesitus: Muuda suurust].

 2. Valige pilt.

  • Valige valijat Kiirvalikuketas keerates pilt, mille suurust soovite muuta.
  • Vajutage pildi suuruse kuvamiseks nuppu Kiirvalik/määrang.
 3. Valige soovitud pildi suurus.

  • Valige soovitud pildi suurus (1).
 4. Salvestage.

  • Valige muudetud suurusega pildi salvestamiseks [OK].
  • Kontrollige üle sihtkaust ning pildi failinumber, seejärel valige [OK].
  • Mõne teise pildi suuruse muutmiseks korrake punkte 2 kuni 4.