Taasesituse loovfiltrid

Pildile saab rakendada järgmisi töötlusfiltreid ning seejärel salvestada selle uue pildina: Grainy B/W/Teraline mustvalge, Soft focus/Pehme fookus, Fish-eye effect/Kalasilmaefekt, Art bold effect/Rõhutatud kunstiefekt, Water painting effect/Akvarellmaali efekt, Toy camera effect/Mängukaameraefekt ja Miniature effect/Miniatuuriefekt.

 1. Valige [Taasesitus: Playback creative filters/Taasesitus: Taasesituse loovfiltrid].

 2. Valige pilt.

  • Kasutage pildi valimiseks valijat Kiirvalikuketas, seejärel vajutage nuppu Kiirvalik/määrang.
  • Pilte saab valida puutega pildiregistrist ().
 3. Valige filtriefekt ().

 4. Reguleerige filtriefekti.

  • Reguleerige filtriefekt, seejärel vajutage nuppu Kiirvalik/määrang.
  • Funktsiooni [Miniature effect/Miniatuuriefekt] puhul liigutage valge raam valijaga Kiirvalikuketas teravamaks jäetava ala ümber ning seejärel vajutage nuppu Kiirvalik/määrang.
 5. Salvestage.

  • Valige [OK].
  • Kontrollige üle sihtkaust ning pildi failinumber, seejärel valige [OK].
  • Kui soovite töötlusfiltrit mõnel teisel pildil rakendada, siis korrake punktide 2–5 juhiseid.

Märkus

 • RAW-kujutisi ei saa valida. Arvestage, et RAW+JPEG pildistamisega jäädvustatud piltide puhul rakendatakse filtritöötlus enne tulemuste salvestamist JPEG-pildile.
 • Kalasilmaefektiga töödeldud piltidele ei rakendata tolmukustutuse andmeid ().

Loovfiltrite omadused

 • Grainy B/W/Teraline mustvalge

  Muudab pildi teraliseks ja mustvalgeks. Kontrasti reguleerimisega saate muuta mustvalge efekti.

 • Soft focus/Pehme fookus

  Annab pildile pehme ilme. Hägususe reguleerimisega saate muuta pehmusastet.

 • Fish-eye effect/Kalasilmaefekt

  Annab kalasilmobjektiivi efekti. Pildil on ümarmoonutus.

  Sõltuvalt selle filtriefekti tasemest võib pilt olla servadest kärbitud. Kuna filtriefekt suurendab pildi keskosa, siis keskosa tegelik eraldusvõime võib sõltuvalt salvestatavate pikslite arvust väheneda – seega kontrollige filtriefekti määramisel punktis 4 lõplik pilt üle.

 • Art bold effect/Rõhutatud kunstiefekt

  Annab fotole õlimaalingu ilme ning võtteobjekt paistab kolmemõõtmelisena. Efekti reguleerimisega saate muuta kontrastsust ja küllastust. Arvestage, et objekte nagu taevas või valged seinad ei pruugita jäädvustada sujuvate gradatsioonidega ning need võivad paista korrapäratud või pildil võib olla palju müra.

 • Water painting effect/Akvarellmaali efekt

  Annab fotole akvarellmaali ilme pehmete värvidega. Efekti reguleerimisega saate muuta värvitihedust. Arvestage, et öövõtteid või tumedaid võtteid ei pruugita töödelda ühtlaste gradatsioonidega, see võivad need paista ebaregulaarsed või mürarikkad.

 • Toy camera effect/Mängukaameraefekt

  Nihutab värvetoone nii nagu need paistaks mängukaameras ning tumendab pildi nurki. Värvivarjundi muutmiseks on võimalik kasutada värvitooni valikuid.

 • Miniature effect/Miniatuuriefekt

  Loob dioraamefekti (ringpildi). Saate muuta kohta, kus pilt paistab terav. Teravaks jäetava ala (valge raami) vertikaalse ja horisontaalse suuna vahel vahetamiseks vajutage punktis 4 () valijat Üldvalija vasakule või paremale või puudutage [Suuna vahetamine].