Toimingute kohandamine

Selles jaotises kirjeldatakse viise iseteravustamise toimingu kohandamiseks. Samuti saate kasutada kohandatud määrangute kombinatsioone.

Iseteravustamise alade vahetamine kiirvalikukettaga

Kui vaatate läbi pildinäidiku, siis saate vahetada iseteravustamise alasid kiirvalikukettaga.

 1. Valige menüüst [Kasutusmäärangud: Customize dials/Kasutusmäärangud: Valijate kohandamine] valik [Kiirvalikuketas].

 2. Valige [Select AF area/Iseteravustamise ala valimine].

  • Nüüd saate vahetada iseteravustamise alasid valijaga Kiirvalikuketas.

Märkus

 • Enne paindliku tsooni iseteravustamise 1–3 vahel vahetamist saate mugavuse huvides muuta tsooni iseteravustamise raami endale sobilikku suurusesse ().

Ühe võtteobjekti valimine mitme inimese hulgast üldvalijaga

Saate valida mitme inimese hulgast ühe võtteobjekti, et lukustada jälitamisraam sellele inimesele.

Märkus

 • Enne seda kohandamist peate ka teised määrangud seadistama järgmisel viisil.

  • [AF area/Iseteravustamise ala]: [Whole area AF/Terve ala iseteravustamine]
  • [Subject tracking/Võtteobjekti jälgimine]: [On/Sees]
  • [Subject to detect/Tuvastatav objekt]: [People/Inimesed]
  • [Eye detection/Silmatuvastus]: [Enable/Luba]
 1. Menüüst [Kasutusmäärangud: Customize buttons/Kasutusmäärangud: Nuppude kohandamine] määrake [Üldvalija] olekuks [Direct AF point selection/Iseteravustamispunkti otsevalik].

 2. Valige [INFODetail set./INFOÜksikasjalikud määrangud] ning jaotisest [Direct sel. on Üldvalija press/Otsevalik Üldvalija vajutamisel] valige [Start/stop tracking/Jälitamise alustamine/peatamine].

 3. Vajutage päästikunupp pooleldi alla, seejärel laske lahti.

  • Mitme võtteobjekti tuvastamisel kuvatakse jälitamisraam (Iseteravustamispunkti reguleerimine).
 4. Kasutage eelistatud võtteobjekti määramiseks üldvalijat.

  • Vajutage kas üldvalija otse sisse või vajutage seda vasakule või paremale.

   Jälitamisraam muutub kujule [Võtteobjekti jälitamise reguleerimine] ning lukustub valitud võtteobjekti jälitamisele.

  • Lukustamise tühistamiseks vajutage üldvalijat.

Tsooni iseteravustamise raami suuruse reguleerimine

Saate muuta paindliku tsooni iseteravustamise 1–3 puhul kuvatavat tsooni Iseteravustamise raami suurust.

 1. Vajutage võttekuva kuvamisel nupule Iseteravustamispunkti valimine.

 2. Vajutage nuppu Multifunktsioonid.

 3. Vajutage nupule Multifunktsioonid ja valige paindliku tsooni iseteravustamine 1, 2 või 3.

 4. Vajutage nuppu Iseteravustamispunkti valimine.

 5. Reguleerige tsooni iseteravustamise raami suurust.

  • Kasutage tsooni iseteravustamise raami reguleerimiseks valijat Valimisketas (valija) või Kiirvalikuketas, seejärel vajutage nuppu Kiirvalik/määrang.
  • Vaikemäärangu taastamiseks vajutage nuppu INFO.