Iseteravustamise eelvaade

See funktsioon võimaldab hoida võtteobjekti üldjuhul teravustatuna. Kaamera on kohe valmis teravustamiseks, kui vajutate päästikunupu pooleldi alla.

  1. Valige [Iseteravustamine: Preview AF/Iseteravustamine: Iseteravustamise eelvaade].

  2. Valige [Enable/Luba].

Hoiatus

  • Määranguga [Enable/Luba] saate teha vähem võtteid, sest objektiiv teravustab pidevalt ning see tarbib akuenergiat.