Kiire sarivõtte kuva

Kui pildistate päästiku töörežiimis [Kiire sarivõte] (kiire sarivõte) ning muus katikurežiimis kui elektrooniline katik, siis saate kasutada kiire sarivõtte kuva, mis vahetub iga võtte ja reaalajapildi vahel.

 1. Valige [Võtted: Kiire sarivõteHigh speed display/Võtted: Kiire sarivõteKiire sarivõtte kuva].

 2. Tehke valik.

  • Kuva kasutamiseks, mis vahetab kuva iga tehtava võtte ja reaalajavaate kuva vahel, valige [Enable/Luba].

Hoiatus

 • Kiire sarivõtte ajal võivad pildid vilkuda või väreleda. Seda juhtub sagedamini lühikeste säriaegade kasutamisel. Kuid see ei mõjuta pildistamise tulemusi.
 • Kiire sarivõtte kuva ei aktiveerita pikemate säriaegadega kui 1/30 s, suurema avaarvuga kui f/11, iseteravustamist raskendavatel tingimustel, välguga pildistamisel või laiendatud ISO kasutamisel. See võib peatuda ka võtte ajal.
 • Kiire sarivõtte kuva ei ole järgmistel juhtudel saadaval.

  • Kui [Võtted: OVF sim. view assist/Võtted: OVF modelleerimise kuva abi] on seatud olekusse [On/Sees]
  • Kui [Võtted: Display simulation/Võtted: Ekraani modelleerimine] on seatud olekusse [Disable/Keela] või [Exposure only during DOF eelvaate nupp DOF/Säritus ainult DOF eelvaate nupp DOF ajal]