Korduvsäritus

Korduvsäritusega (2–9) pildistamisel liidetakse jäädvustatud võtted üheks pildiks.

 1. Valige [Võtted: Multiple exposure/Võtted: Korduvsäritus].

 2. Valige [Multiple exposure/Korduvsäritus].

  • Valige [Enable/Luba].
 3. Määrake [Multi-expos ctrl/Korduvsärituse juhtimine].

  • Tehke liitmisvalik ning seejärel vajutage nuppu Kiirvalik/määrang.
  • Additive/Liitev

   Iga jäädvustatud võtte säri lisatakse kumulatiivselt. Määrake sõltuvalt määrangust [No. of exposures/Särituste arv] negatiivne säri nihe. Järgige säri nihke ulatuse määramiseks neid üldjuhiseid.

   Säri nihke määramise juhend korduvsärituste arvu alusel

   Kaks säritust: -1 ühik, kolm säritust: -1,5 ühikut, neli säritust: -2 ühikut

  • Average/Keskmestav

   Põhinedes määrangul [No. of exposures/Särituste arv] määratakse korduvsäritusega võtetel negatiivne säri nihe automaatselt. Kui teete samast stseenist mitu korduvsäritusega võtet, siis reguleeritakse võtteobjekti tausta standardsärituse saavutamiseks automaatselt.

  • Bright/Hele / Dark/Tume

   Baaspildi ning lisatavate piltide heledust (või tumedust) võrreldakse samas kohast ning heledad (või tumedad) kohad jäetakse alles. Osad kattuvad värvid võivad seguneda, sõltuvalt piltide suhtelisest heledusest (või tumedusest).

 4. Määrake [No. of exposures/Särituste arv].

  • Valige korduvsärituste arv, seejärel vajutage nuppu Kiirvalik/määrang.
 5. Määrake [Continue Mult-exp/Korduvsärituse jätkamine].

  • Tehke valik ning seejärel vajutage nuppu Kiirvalik/määrang.
  • Määranguga [1 shot only/Ainult 1 võte] tühistatakse korduvsäritusega võtted automaatselt pärast pildistamise lõpetamist.
  • Määranguga [Continuously/Pidev] kasutatakse korduvsäritusega võtterežiimi niikaua, kuni punktis 2 määratakse [Disable/Keela].
 6. Pildistage esimene säritus.

  • Kuvatakse võtte pilt.
  • Ikoon [Korduvsäritus] vilgub.
  • Allesolevate särituste arvu kuvatakse ekraanil (1).
  • Nupule Taasesitus vajutamisel saate vaadata jäädvustatud pilti ().
 7. Pildistage teised säritused.

  • Senini jäädvustatud pildid kuvatakse liidetult. Ainult pildi kuvamiseks vajutage korduvalt nuppu INFO.
  • Pärast määratud arvu särituste tegemist korduvsäritusega võtted lõpetatakse.

Märkus

 • Korduvsäritusega pildi võtteinfoks määratakse viimasena jäädvustatud võtte info.

Hoiatus

 • Korduvsärituse puhul võib sõltuvalt võtteobjektidest ja -tingimustest jääda pildil näha pildimüra, värvinihked või ribad.
 • Korduvsäritusega võtetel on särituste arvu suurenemisel ka müra, ebaregulaarsed värvid, triibud jne rohkem märgatavad.
 • Korduvsäritusega võtterežiim tühistatakse, kui lülitate toitelüliti asendisse Toide väljas või vahetate akut või kaarte.
 • Kui valite kasutusele tavavõtterežiimi või režiimi Kohandatud võtterežiim 1, Kohandatud võtterežiim 2 või Videod, siis korduvsärituse režiim tühistatakse.
 • Kui ühendate kaamera arvutiga, siis korduvsäritusega võtted ei ole võimalikud. Kui ühendate kaamera võtte ajal arvutiga, siis korduvsäritusega võtterežiim lõpetatakse.

Korduvsärituse liitmine kaardile salvestatud JPEG-pildiga

Saate valida korduvsäritusega võtte esimeseks särituseks kaardile salvestatud JPEG-pildi. Valitud JPEG-pilt jääb alles ja seda ei muudeta.

 1. Valige [Select image for multi. expo./Korduvsärituse pildi valimine].

 2. Valige esimese võtte pilt.

  • Kasutage esimese pildi valimiseks valijat Kiirvalikuketas, seejärel vajutage nuppu Kiirvalik/määrang.
  • Valige [OK].
  • Ekraani alaosas kuvatakse valitud pildi failinumber.
 3. Pildistage.

  • Pärast esimese võtte pildi valimist väheneb määranguga [No. of exposures/Särituste arv] määratud allesolevate särituste arv 1 võrra.

Hoiatus

 • Järgmisi pilte ei saa valida.

  • RAW- või HEIF-pildid
  • Suurusega Keskmine/ Väike 1/ Väike 2 JPEG-pildid
  • Teiste kaamerate pildid
 • Kuvada võidakse pildid, mida ei saa liita.

Märkus

 • Samuti võite valida korduvsäritusega võtte jaoks JPEG-kujutise.
 • Pildivaliku tühistamiseks valige [Deselect img/Tühista pildi valik].
 • Esimese pildi värviruumi rakendatakse ka järgmistele piltidele.

Korduvsärituste kontrollimine ja kustutamine võtte ajal

Enne kui lõpetate määratud arvu särituste pildistamise, võite vajutada nupule Taasesitus, et vaadata hetkeseisuga loodud korduvsäritusega pilti, kontrollida säritust ning piltide liitmise tulemust.

Kui vajutate nupule Kustuta, siis kuvatakse korduvsäritusega võtetel võimalikud toimingud.

Valik Kirjeldus
Tagasi Return to previous screen/Tagasi eelmisse menüüsse Kuvatakse uuesti enne nupu Kustuta vajutamist kuvatud menüü.
Võta viimane pilt tagasi Undo last image/Võta viimane pilt tagasi Kustutab viimasena tehtud võtte (võimaldades selle uuesti pildistamisega asendada). Allesolevate särituste arv suureneb 1 võrra.
Salvesta ja välju Save and exit/Salvesta ja välju Salvestab senini tehtud võtted korduvsäritusega pilti ning väljub korduvsärituse võtterežiimist.
Välju ilma salvestamata Exit without saving/Välju ilma salvestamata Korduvsäritusega võtterežiim lõpetatakse ning režiimist väljutakse ilma pilti salvestamata.

Hoiatus

 • Korduvsäritusega võtterežiimi ajal saate taasesitada ainult korduvsärituse pilte.

VeaotsingKKK

 • Kas pildikvaliteedile on seatud piiranguid?

  Korduvsäritusega pildid jäädvustatakse JPEG [PeenSuur]-piltidena. Isegi kui [Võtted: Image quality/Võtted: Pildikvaliteet] on seatud olekusse RAW, siis jäädvustatakse JPEG [PeenSuur]-pildid.

 • Kas kaardile salvestatud pilte saab liita?

  Funktsiooniga [Select image for multi. expo./Korduvsärituse pildi valimine] on võimalik valida esimese särituse pilt kaardile salvestatud piltide hulgast (). Arvestage, et liita ei ole võimalik mitut kaardile salvestatud pilti.

 • Kas automaatne väljalülitamine toimub ka korduvsäritusega võttel?

  Korduvsäritusega võtte ajal toite automaatne väljalülitamine ei tööta. Enne korduvsäritusega võtte alustamist arvestage sellega, et automaatne väljalülitamine aktiveeritakse automaatselt funktsiooni [Auto power off/Automaatne väljalülitamine] määranguga [Seadistamine: Power saving/Seadistamine: Energiasääst] määratud aja möödumisel, mis tühistab korduvsäritusega võtte.