Fv: paindliku prioriteediga automaatsäri

Selles režiimis saate määrata säriaja, avaarvu ja ISO-valgustundlikkuse käsitsi või automaatselt ning kombineerida need enda valikul säri nihkega. Pildistamine režiimis Paindliku prioriteediga automaatsäri koos nende parameetrite juhtimise võimalusega on samaväärne pildistamisega režiimis Programne automaatsäri, Säriaja etteandega automaatsäri, Ava etteandega automaatsäri või Käsisäri.

Paindliku prioriteediga automaatsäri tuleneb sõnadest Flexible value (paindlik väärtus).

 1. Seadke režiimiketas asendisse Paindliku prioriteediga automaatsäri.

 2. Määrake säriaeg, avaarv ning ISO-valgustundlikkus.

  • Keerake määratava üksuse valimiseks valijat Kiirvalikuketas. Valitud üksusest vasakul kuvatakse ikoon [Valimisketas (valija)].
  • Keerake valiku määramiseks valijat Valimisketas (valija).
  • Määrangu lähtestamiseks olekusse [AUTO/AUTOMAATNE] vajutage nuppu Kustuta.
 3. Määrake säri nihke ulatus.

  • Keerake valijat Kiirvalikuketas ning valige särimõõdik. Särimõõdikust vasakul kuvatakse ikoon [Valimisketas (valija)].
  • Keerake valiku määramiseks valijat Valimisketas (valija).
  • Määrangu lähtestamiseks olekusse [±0] vajutage nuppu Kustuta.

Režiimi Paindliku prioriteediga automaatsäri funktsioonide kombinatsioonid

Säriaeg Avaarv ISO-valgustundlikkus Säri nihe Võtterežiim
[AUTO/AUTOMAATNE] [AUTO/AUTOMAATNE] [AUTO/AUTOMAATNE] Saadaval Sarnane režiimile Programne automaatsäri
Käsitsi valimine
Käsitsi valimine [AUTO/AUTOMAATNE] [AUTO/AUTOMAATNE] Saadaval Sarnane režiimile Säriaja etteandega automaatsäri
Käsitsi valimine
[AUTO/AUTOMAATNE] Käsitsi valimine [AUTO/AUTOMAATNE] Saadaval Sarnane režiimile Ava etteandega automaatsäri
Käsitsi valimine
Käsitsi valimine Käsitsi valimine [AUTO/AUTOMAATNE] Saadaval Sarnane režiimile Käsisäri
Käsitsi valimine

Hoiatus

 • Väärtuste vilkumine tähistab ala- või ülesärituse ohtu. Reguleerige säri, kuni väärtused lõpetavad vilkumise.
 • Aeglast sünkroonimist ei kasutata vähese valguse korral, kui olete seadistanud režiimi Paindliku prioriteediga automaatsäri sarnanema režiimile Ava etteandega automaatsäri või Programne automaatsäri, isegi kui [Slow synchro/Aeglane sünkroonimine] on menüüst [Võtted: Flash control/Võtted: Välklambi juhtimine] määratud olekusse [1/250-30 sec. auto / 1/250-30 s autom.] (või [1/200-30sec. auto / 1/200-30 s autom.]).

Märkus

 • Säriaja, avaarvu ja ISO-valgustundlikkuse väärtused, mis on seatud olekusse [AUTO/AUTOMAATNE], on joonitud alla.
 • Saate määrata punktis 2 või 3 säriaja, avaarvu ja ISO-valgustundlikkuse olekusse [AUTO/AUTOMAATNE] ning säri nihke olekusse [±0], kui vajutate nuppu Kustuta.