Aku laadimine

 1. Eemaldage akult kaasasolev kaitsekaas.

 2. Sisestage aku täielikult laadijasse.

  • Aku eemaldamiseks toimige vastupidisel viisil.
 3. Laadige akut.

  LC-E17

  • Tõmmake laadija klemmid näidatud viisil välja ja sisestage laadija seinapistikupessa.

  LC-E17E

  • Ühendage toitejuhe akulaadija külge ja lükake toitepistik seinapistikupessa.
  • Laadimine algab automaatselt ja laadimise signaaltuli (1) vilgub oranžilt.
  • Kui aku on täis laetud, muutub "laetud täis" signaaltuli (2) roheliseks.
  • Tühja aku täislaadimine kestab toatemperatuuril (23 °C) umbes 2 tundi.

   Aku laadimisele kuluv aeg sõltub suurel määral ümbritseva keskkonna temperatuurist ning aku allesolevast mahtuvusest.

  • Ohutuse tagamiseks kestab madalatel temperatuuridel (5–10 °C) laadimine kauem (kuni ligikaudu 4 tundi).
 • Ostuhetkel pole aku täis laetud.

  Laadige aku enne kasutamist täis.

 • Laadige akut kasutamise päeval või päev enne seda.

  Laetud akud tühjenevad aja jooksul iseenesest, isegi kui neid ei kasutata.

 • Eemaldage aku täislaadimise järel laadijalt ja lahutage toitejuhtme pistik seinapistikupesast.

 • Kui kaamerat ei kasutata, võtke aku välja.

  Kui jätate aku pikaks ajaks kaamerasse, tühjeneb aku kiiremini ja aku kestvus väheneb, kuna kaameras olevat akut läbib väike vool. Säilitage akut kaitsekaanega kaetuna. Täislaetud aku pikaajaline säilitamine võib selle jõudlust vähendada.

 • Akulaadijat saab kasutada ka välismaal.

  Akulaadija toiteks sobib 100-240 V, 50/60 Hz vahelduvpinge. Vajadusel kasutage vastava riigi elektrivõrgu jaoks sobilikku pistikuadapterit. Ärge lisage akulaadijale välismaal kasutamisel võrgupingemuundurit. See võib akulaadijat kahjustada.

 • Kui aku tühjeneb kiiresti isegi pärast täislaadimist, siis on aku jõudnud oma kasutusea lõppu.

  Kontrollige aku jõudlust () ning vajadusel ostke uus aku.

Hoiatus

 • Pärast laadija toitepistiku lahtiühendamist ärge puudutage kontakte vähemalt 5 sekundi jooksul.
 • Laadijaga ei saa laadida ühtegi teist akut peale LP-E17 aku.