Autoriõiguse andmed

Kui määrate autoriõiguse andmed, siis need salvestatakse pildile Exif-infona.

Hoiatus

 • Kui “autori” või “autoriõiguse” sisestus on pikk, siis ei pruugita seda täielikult kuvada enne [Display copyright info./Kuva autoriõiguse andmed] valimist.

Märkus

 • Autoriõiguse andmed saab määrata või kontrollida ka programmiga EOS Utility (EOS-tarkvara,).
 1. Valige [Seadistamine: Copyright information/Seadistamine: Autoriõiguste andmed].

 2. Tehke valik.

 3. Sisestage tekst.

  • Kasutage tähemärgi valimiseks valijat Kiirvalikuketas 1 või Üldvalija, seejärel vajutage selle sisestamiseks SET.
  • SisestusreĹžiimi muutmiseks valige [SisestusreĹžiim].
  • Ühe tähemärgi kustutamiseks valige [Kustutamine] või vajutage nupule Kustutamine.
 4. Sulgege menüü.

  • Vajutage nuppu MENU, seejärel vajutage [OK].

Autoriõiguse andmete kontrollimine

Kui valite punktis 2 [Display copyright info./Kuva autoriõiguse andmed], siis saate kontrollida sisestatud andmeid [Author/Autor] ja [Copyright/Autoriõigus].

Autoriõiguse andmete kustutamine

Kui valite punktis 2 [Delete copyright information/Kustuta autoriõiguse andmed], siis saate sisestatud andmed [Author/Autor] ja [Copyright/Autoriõigus] kustutada.