Multifunktsioonide lukustus

Saate määrata lukustatavad kaamerajuhikud, kui multifunktsioonide lukustus on lubatud. See aitab vältida määrangute kogemata muutmist.

  1. Valige [Seadistamine: Multi function lock/Seadistamine: Multifunktsioonide lukustus].

  2. Valige lukustatavad kaamerajuhikud.

    • Vajutage SET, et lisada linnuke [Linnuke].
    • Valige [OK].
    • Nupule Multifunktsioonide lukustus vajutamisel valitud [Linnuke] kaamerajuhikud lukustatakse.

Märkus

  • Funktsiooni [Seadistamine: Multi function lock/Seadistamine: Multifunktsioonide lukustus] nime paremas servas toodud tärn tähistab, et vaikemäärangut on muudetud.