Kaartide valimine salvestamiseks/taasesituseks

Salvestamine on võimalik kui kaameras on kaart [Kaart 1] või [Kaart 2] (v.a teatud võttetingimustel). Kui kaamerasse on sisestatud ainult üks kaart, siis ei ole neid juhiseid vaja järgida.

Kui kaamerasse on sisestatud kaks kaarti, siis saate valida salvestusmeetodi ning salvestamiseks ja taasesituseks kasutatava kaardi.

Salvestusmeetod kahe sisestatud kaardiga

 1. Valige [Seadistamine: Record func+media/folder sel. / Seadistamine: Salvestusfunktsioon+infokandja/kausta valik].

 2. Määrake salvestamismeetod.

  • Võtted/Video separate (Võtted/Video eraldi)

   • Valige fotode ja videote salvestusmeetodi automaatseks seadistamiseks [Enable/Luba]. Videod salvestatakse kaardile [Kaart 1] ning fotod kaardile [Kaart 2].
   • Kui kaarti [Kaart 1] pole sisestatud, siis fotosid saab teha, aga neid ei salvestata. Kui kaart on täis, siis fotosid ei saa teha.
   • Kui kaart [Kaart 2] on täis või seda pole sisestatud, siis pole video salvestamine võimalik.

   Hoiatus

   • [Enable/Luba] määramisel ei saa valida määranguid [Võtted Rec options/Võtted salvestusvalikud], [Video Rec options/Video salvestusvalikud], [Võtted Record/play / Võtted salvestus/taasesitus] ja [Video Record/play / Video salvestus/taasesitus].

   Märkus

   • Kui see on olekus [Enable/Luba], siis kasutatakse video salvestamise režiimis nupu Taasesitus vajutamisel taasesituseks kaarti [Kaart 2]. Kui nuppu Taasesitus vajutatakse foto salvestamise režiimis, siis kasutatakse taasesituseks kaarti [Kaart 1].
  • VõttedRec options (Võtted salvestusvalikud)

   Määrake fotode salvestusmeetod.

   • Standard (Standardne)

    Fotod salvestatakse määranguga [Võtted Record/play / Võtted salvestus/taasesitus] valitud kaardile.

   • Auto switch card (Kaardi automaatne vahetamine)

    Sama kui [Standard/Standardne], kuid kaardi täissaamisel pildistamine peatub. Pildistamise jätkamisel lülitub kaamera automaatselt teisele kaardile. Sel hetkel luuakse uus kaust.

   • Rec. separately (Eraldi salvestus)

    Võimaldab määrata iga kaardi jaoks kindla pildikvaliteedi (). Iga võtte puhul salvestatakse foto kaardile Kaart 1 ja Kaart 2 teie määratud pildikvaliteediga.

    Arvestage, et RAW-piltide puhul pole RAW ja Kompaktne RAW eraldi salvestus võimalik.

   • Rec. to multiple (Korduvsalvestus)

    Iga võtte puhul salvestatakse foto kaardile Kaart 1 ja Kaart 2 sama pildikvaliteediga.

   Hoiatus

   • Määrangu [Rec. separately/Eraldi salvestus] puhul on maksimaalne sarivõtte pikkus lühem, kui määrate kaardile Kaart 1 ja Kaart 2 erinevad pildi suurused ().

   Märkus

   • Rec. separately (Eraldi salvestus)/Rec. to multiple (Korduvsalvestus)

   • Pildid salvestatakse kaardile Kaart 1 ja Kaart 2 sama failinumbriga.
   • Pildinäidikus ja kiirvaliku menüüst kuvatav võimalike võtete arv põhineb vähema vaba mäluruumiga kaardi mahul.
   • Kui üks kaartidest saab täis, siis kuvatakse [Card* full/Kaart* täis] ning pildistada enam ei saa. Pildistamise jätkamiseks vahetage kas kaart või määrake funktsiooni [Võtted Rec options/Võtted salvestusvalikud] määranguks [Standard/Standardne] ning valige vaba mäluga kaart.
   • Lisateabe saamiseks määrangu [Folder/Kaust] kohta menüüs [Seadistamine: Record func+card/folder sel. / Seadistamine: Salvestusfunktsioon+kaardi/kausta valik] vt. lõiku Kaustamäärangud
  • VideoRec options (Video salvestusvalikud)

   Määrake videote salvestusmeetod.

   • Standard (Tavaline)

    Videod salvestatakse määranguga [Video Record/play / Video salvestus/taasesitus] valitud kaardile.

   • Auto switch card (Kaardi automaatne vahetamine)

    Sama kui [Standard/Standardne], kuid kaardi täissaamisel salvestamine peatub. Salvestamine jätkamisel lülitub kaamera automaatselt teisele kaardile. Pärast kaardi vahetamist luuakse uus kaust.

Salvestamise/taasesituse valimine kahe sisestatud kaardiga

Kui funktsioon [Võtted Rec options/Võtted salvestusvalikud]/[Video Rec options/Video salvestusvalikud] on määratud olekusse [Standard/Standardne] või [Auto switch card/Kaardi automaatne vahetamine], siis valige salvestamise ja taasesituse kaart.

Kui funktsioon [Võtted Rec options/Võtted salvestusvalikud] on määratud olekusse [Rec. separately/Eraldi salvestus] või [Rec. to multiple/Korduvsalvestus], siis valige taasesituse kaart.

Suuruse määramine menüüst

 • Standard (Standardne) / Auto switch card (Kaardi automaatne vahetamine)

  Valige [Record/play / Salvestus/taasesitus].

  • Valige [Võtted Record/play / Võtted salvestus/taasesitus] fotode jaoks või [Video Record/play / Video salvestus/taasesitus] videote jaoks.

   • Kaart 1: salvestuseks ja taasesituseks kasutatakse kaarti 1
   • Kaart 2: salvestuseks ja taasesituseks kasutatakse kaarti 2
 • Rec. separately (Eraldi salvestus)/Rec. to multiple (Korduvsalvestus)

  Valige [Play/Taasesitus].

  • Valige fotode jaoks [Võtted Play/Võtted taasesitus].
  • Nupu Taasesitus vajutamisel fotode salvestamise režiimis taasesitatakse pilte määranguga [Võtted Play/Võtted taasesitus] valitud kaardilt.

Märkus

 • Kui määratud on [Priority: */Prioriteet: *], siis kaartide sisestamisel või eemaldamisel vahetab kaamera prioriteetset kaarti.