Video taasesitus

 1. Valige taasesituse režiim.

  • Vajutage nuppu Taasesitus.
 2. Valige video.

  • Valige kiirvalikuketast Kiirvalikuketas 1 keerates esitatav video.
  • Ühe pildi kuvamise ajal ülemises vasakpoolses ekraaniosas kuvatav ikoon [SET-nuppVideofailid] tähistab, et tegu on videolõiguga.
  • Pildiregistris tähistavad vasakus servas olevad augud, et tegu on videolõiguga. Kuna videoid ei saa esitada pildiregistris, siis vajutage nupule SET, et lülitada kaamera ühe pildi kuvale.
 3. Vajutage ühe pildi kuvas SET.

 4. Vajutage video esitamiseks nuppu SET.

  • Algab videolõigu taasesitamine.
  • Video taasesitamise peatamiseks ning video taasesitamise paneeli kuvamiseks vajutage SET. Taasesituse jätkamiseks vajutage seda uuesti.
  • Helitugevuse reguleerimiseks keerake valijat Valimisketas (valija) (isegi taasesituse ajal).

  (1) Kõlar

Video taasesitamise paneel

Üksus Taasesituse toimingud
Taasesitus Taasesitus Nupuga SET saab taasesitamise käivitada ja peatada.
Aegluubis Aegluubis Reguleerige aeglase taasesituse kiirust valijaga Kiirvalikuketas 1. Aeglase taasesituse kiirust kuvatakse ekraanil üleval paremal.
Liigu tagasi Liigu tagasi Iga nupu SET vajutusega liigub taasesitus ligikaudu 4 s võrra tagasi.
Eelmine kaader Eelmine kaader Iga nupu SET vajutusega kuvab video eelmise kaadri. Kui hoiate nuppu SET all, keritakse videot tagasi.
Järgmine kaader Järgmine kaader Iga nupu SET vajutusega kuvab video järgmise kaadri. Kui hoiate nuppu SET all, keritakse videot edasi.
Liigu edasi Liigu edasi Iga nupu SET vajutusega liigub taasesitus ligikaudu 4 s võrra edasi.
Töötlemine Töötlemine Kuvab töötlemise menüü ().
Kaadri jäädvustamine Kaadri jäädvustamine Saadaval 4K- või 4K kiirendatud videote taasesitamisel. Võimaldab eraldada hetkel kuvatava kaadri ning salvestada selle JPEG- või HEIF-pildina ().
Määratud asukoht Taasesituse asukoht
mm' ss" Taasesituse aeg (minutid:sekundid, kui [Movie play count/Video taasesituse loendur] on seatud olekusse [Rec time/Salv. aeg])

hh:mm:ss.ff (DF)

hh:mm:ss:ff (NDF)

Ajakood (tunnid:minutid:sekundid:kaadrid, kui [Movie play count/Video taasesituse loendur] on seatud olekusse [Time code/Ajakood])
Helitugevus Helitugevus Keerake valijat Valimisketas (valija) kaamera sisseehitatud kõlari () või kõrvaklappide helitugevuse reguleerimiseks.
MENUTagasi Vajutage ühe pildi kuvasse lülitumiseks nuppu MENU.

Hoiatus

 • Kui kaamera on ühendatud video taasesituseks () televiisoriga, siis kasutage helitugevuse reguleerimiseks televiisorit, sest siis ei saa heli valijaga Valimisketas (valija) reguleerida.
 • Video taasesitus võib peatuda kui kaardi lugemiskiirus on liiga aeglane või videofailidel on rikutud kaadreid.