Säri lukustus

Kasutage säri lukustust, kui soovite määrata teravust ja säritust eraldi või kui soovite teha mitu pilti sama särimääranguga. Vajutage säri lukustamiseks nuppu Säri lukustus, seejärel kadreerige võte ümber ja pildistage. Seda nimetatakse säri lukustuseks. See on kasulik näiteks vastu valgust võtetel jne.

 1. Teravustage võtteobjekt.

  • Vajutage päästikunupp pooleldi alla.
  • Kaamera kuvab särimäärangut.
 2. Vajutage nuppu Säri lukustus (8 s taimer).

  • Säri lukustamise tähistamiseks kuvatakse ekraani alumises vasakus servas ikoon [Säri lukustus].
  • Iga kord kui vajutate nupule Säri lukustus, lukustatakse kehtiv särimäärang.
 3. Kadreerige võte ümber ja sooritage võte.

  • Kui soovite säri lukustust säilitada mitme pildi tegemiseks, siis jätkake nupu Säri lukustus allhoidmist ja vajutage järgmise foto tegemiseks päästikunupule.

Märkus

 • Säri lukustamine ei ole võimalik aegvõtete puhul.

Säri lukustuse mõju

MõõtmisreÅžiimi valik Iseteravustamispunkti valimine
Automaatne valik Käsitsi valik
Hindav särimõõtmine Teravustatud iseteravustamispunkti ümbert mõõdetud säri lukustatakse. Valitud iseteravustamispunkti ümbert mõõdetud säri lukustatakse.
Lokaalne särimõõtminePunkt-särimõõtmineKeskmestav särimõõtmine Keskmestav särimõõtmine lukustatakse.

Kui määratud on [Hindav särimõõtmine] ning objektiivi teravustamisreÅžiimi lüliti on asendis MF, siis keskmestav särimõõtmine lukustatakse.