Võtteinfo kuva

Saate kohandada võtte ajal ekraanil või pildinäidikus kuvatavat teavet ning infokuvasid.

Ekraanil kuvatava info kohandamine

 1. Valige [Võtted: Shooting info. disp./Võtted: Võtteinfo kuva].

 2. Valige [Screen info. settings/Ekraaniinfo määrangud].

 3. Valige kuvad.

  • Valige valijaga Kiirvalikuketas 1 kaamera ekraanil kuvatavad infokuvad.
  • Info puhul, mida te ei soovi kuvada, vajutage SET, et linnuke [Linnuke] eemaldada.
  • Kuva muutmiseks vajutage nuppu INFO.
 4. Muutke kuva.

  • Valige valijaga Kiirvalikuketas 1 võtteinfo kuvas kuvatavad üksused.
  • Üksuste puhul, mida te ei soovi kuvada, vajutage SET, et linnuke [Linnuke] eemaldada.
  • Valige määrangu salvestamiseks [OK].

Pildinäidiku info kohandamine

 1. Valige [Võtted: Shooting info. disp./Võtted: Võtteinfo kuva].

 2. Valige [VF info/toggle settings / Pildinäidiku info / määrangute vahetamine].

 3. Valige kuvad.

  • Valige valijaga Kiirvalikuketas 1 kaamera ekraanil kuvatavad infokuvad.
  • Info puhul, mida te ei soovi kuvada, vajutage SET, et linnuke [Linnuke] eemaldada.
  • Kuva muutmiseks vajutage nuppu INFO.
 4. Muutke kuva.

  • Valige valijaga Kiirvalikuketas 1 võtteinfo kuvas kuvatavad üksused.
  • Üksuste puhul, mida te ei soovi kuvada, vajutage SET, et linnuke [Linnuke] eemaldada.
  • Valige määrangu salvestamiseks [OK].

Pildinäidiku vertikaalne kuva

Saate määrata, kuidas pildinäidiku info kuvatakse, kui pildistate fotosid kaamera püstasendis.

 1. Valige [Võtted: Shooting info. disp./Võtted: Võtteinfo kuva].

 2. Valige [VF vertical display/Pildinäidiku vertikaalne kuva].

 3. Tehke valik.

  • On (Sees)

   Infot pööratakse automaatselt, et seda oleks lihtsam lugeda.

  • Off (Väljas)

   Infot ei pöörata automaatselt.

Võrgustik

Ekraanil ja pildinäidikus saab kuvada võrgustiku.

 1. Valige [Võtted: Shooting info. disp./Võtted: Võtteinfo kuva].

 2. Valige [Grid display/Võrgustiku kuvamine].

 3. Tehke valik.

Histogramm

Saate valida histogrammil kuvatava sisuteabe ning kuvamissuuruse.

 1. Valige [Võtted: Shooting info. disp./Võtted: Võtteinfo kuva].

 2. Valige [Histogram disp/Histogrammi kuva].

 3. Tehke valik.

  • Valige sisuteave ([Brightness/Heledus] või [RGB]) ning kuvamissuurus ([Large/Suur] või [Small/Väike]).

Teravustamiskauguse kuva määramine

RF-objektiivide kasutamisel on võimalik kuvada teravustamiskaugus. Teravustamiskauguse kuva võimaldab valida ajastuse ja kauguse mõõtühiku.

 1. Valige [Võtted: Shooting info. disp./Võtted: Võtteinfo kuva].

 2. Valige [Focus distance disp/Teravustamiskauguse kuva].

 3. Valige kuva ajastus.

 4. Valige mõõtühik.

Märkus

 • Osade RF-objektiivide puhul kuvatakse ka suurendus.

Määrangute lähtestamine

 1. Valige [Võtted: Shooting info. disp./Võtted: Võtteinfo kuva].

 2. Valige [Reset/Lähtesta].

 3. Valige [OK].