Säri modelleerimine

Säri modelleerimisel vastab ekraanil kuvatava pildi heledustase võtete tegelikule heledustasemele (säritusele).

 1. Valige [Võtted: Expo. simulation/Võtted: Säri modelleerimine].

 2. Tehke valik.

 • Enable (Luba) (Säri modelleerimine (luba))

  Kuvatava pildi heledus on lähedane salvestatava pildi heledusele (säritusele). Kui määrate säri nihke, siis muutub pildi heledus vastavalt.

 • During Säri modelleerimine (särituse ajal) (Säri modelleerimine (särituse ajal) ajal)

  Tavajuhul kuvatakse pilti standardheledusega, et seda oleks lihtne näha (Säri modelleerimine (keela)). Kui hoiate all teravussügavuse kontrolli nuppu, siis kuvatakse pilti tegeliku heledustasemega (säriga), millega pilt salvestatakse (Säri modelleerimine (luba)).

 • Disable (Keela) (Säri modelleerimine (keela))

  Pilti kuvatakse standardheledusega, seda oleks lihtne näha. Isegi kui määrate säri nihke, siis kuvatakse pilti standardheledusega.