HDR-režiim

Saate vähendada fotodel ülesäritatud ning varjualasid värvitoonide kõrge dünaamilise ulatuse saavutamiseks isegi kõrge kontrastsusega kaadrite puhul. HDR-võtterežiim on kasulik maastiku- ning vaikeluvõtetel.

HDR-võtterežiimis jäädvustatakse üksteise järel kolm erineva säriga (standardsäri, alasäri ning ülesäri) pilti ning seejärel liidetakse automaatselt kokku. HDR-kujutis salvestatakse JPEG-pildina.

HDR tähistab inglisekeelseid sõnu High Dynamic Range (kõrge dünaamiline ulatus).

 1. Valige [Võtted: HDR-režiimHDR Mode/Võtted: HDR-režiim HDR-režiim].

 2. Määrake [Adjust dyn range/Reguleeri dünaamilist ulatust].

  • [Auto/Automaatne] valimisel määratakse dünaamiline ulatus automaatselt sõltuvalt pildi üldisest toonivahemikust.
  • Mida suurem arv, seda laiem on dünaamiline ulatus.
  • HDR-režiimist väljumiseks valige [Disable HDR/Keela HDR].
 3. Määrake [Effect/Efekt].

  • Lisateavet määrangute ja nende toimete kohta leiate lõigust Toime.
 4. Määrake [Continuous HDR/Pidev HDR].

  • Määranguga [1 shot only/Ainult 1 võte] tühistatakse HDR-režiim automaatselt pärast pildistamise lõpetamist.
  • Määranguga [Every shot/Igal võttel] kasutatakse HDR-režiimi niikaua, kuni punktis 2 määratakse [Disable HDR/Keela HDR].
 5. Määrake [Auto Image Align/Automaatne kujutiste joondamine].

  • Käest pildistamisel valige [Enable/Luba]. Statiivi kasutamisel valige [Disable/Keela].
 6. Määrake salvestatavad pildid.

  • Kui soovite salvestada kõik kolm jäädvustatud pilti ja ning liidetud HDR-pildi, siis valige [All images/Kõik pildid].
  • Ainult HDR-pildi salvestamiseks valige [HDR img only/Ainult HDR-pilt].
 7. Pildistage.

  • Kui vajutate päästikunupu lõpuni alla, siis tehakse kolm järjestikust võtet ning HDR-pilt salvestatakse kaardile.

Hoiatus

 • RAW HDR-pildid jäädvustatakse JPEG PeenSuur-pildikvaliteediga. RAW+JPEG HDR-pildid jäädvustatakse määratud JPEG-pildikvaliteediga.
 • HDR-võtterežiimis ei ole laiendatud ISO-valgustundlikkuse määrangud (L, H) saadaval. HDR-režiimi saab kasutada ISO-valgustundlikkuse väärtustega ISO 100-102400 (sõltub funktsiooni [ISO speed range/ISO-valgustundlikkuse vahemik] määrangutest [Minimum/Miinimum] ja [Maximum/Maksimum]).
 • Välklamp ei rakendu HDR-võtterežiimis.
 • Automaatne säri kahvel pole saadaval.
 • Kui pildistate liikuvat objekti, siis võib objekti liikumine jätta varikujutusi.
 • HDR-võtterežiimis jäädvustatakse kolm erineva automaatselt määratud säriajaga pilti. Seetõttu muutub säriaeg teie määratud säriaja suhtes isegi režiimides Paindliku prioriteediga automaatsäri, Säriaja etteandega automaatsäri ja Käsisäri.
 • Kaameravärina mõju vältimiseks võib olla vajalik määrata kõrge ISO-valgustundlikkus.
 • Kui HDR funktsiooni [Auto Image Align/Autom. kujutiste joondus] olekuks on valitud [Enable/Luba], siis ei lisata pildile iseteravustamispunkti kuvamise infot () ja tolmukustutuse andmeid ().
 • Kui pildistate HDR-võtterežiimis käest koos [Auto Image Align/Automaatne kujutiste joondamine] olekuga [Enable/Luba], siis on pildid servadest veidi kärbitud ning lahutusvõime veidi madalam. Samuti kui pilte ei saa joondada õigesti kaamera värina jne tõttu, siis ei pruugita automaatset kujutiste joondamist kasutada. Arvestage, et väga heledate (või tumedate) särimäärangutega pildistamisel ei pruugi automaatne kujutiste joondamine toimida õigesti.
 • Kui pildistate HDR-võtterežiimis käest koos funktsiooni [Auto Image Align/Automaatne kujutiste joondamine] olekuga [Disable/Keela], siis ei pruugi kolm pilti olla õigesti joondatud ning HDR-efekti mõju võib olla väiksem. Soovitatav on kasutada statiivi.
 • Automaatne kujutiste joondamine ei pruugi toimida korralikult korduvate mustrite (võred, jooned jne) või ühetooniliste ja ühtlaste kujutiste puhul.
 • Objekte nagu taevas või valged seinad ei pruugita töödelda sujuvate gradatsioonidega ning pildil võib olla palju müra või säritus ja värvid võivad olla ebaühtlased.
 • Kui kasutate HDR-võtterežiimi luminofoorlambi või LED-valgusti valguses, siis võivad värvid jääda ebaloomulikud.
 • HDR-režiimis pildid liidetakse ning seejärel salvestatakse kaardile; seega võib see võtta aega. Piltide töötlemise ajal kuvatakse ekraanil [BUSY] ning pildistamine pole võimalik enne töötlemise lõpetamist.

Toime

 • [Loomulik] Natural (Loomulik)

  Piltide jaoks, kus on oluline säilitada lai toonivahemik ning kus muidu läheksid ülesäritatud ja varjualad kaduma. Ülesäritatud ja varjualasid vähendatakse.

 • [Standardne kunstiefekt] Art standard (Standardne kunstiefekt)

  Ülesäritatud ja varjualasid vähendatakse rohkem kui määranguga [Natural/Loomulik], kuid kontrastsus on madalam ning gradatsioonid tuhmimad, et pilt paistaks maalilaadsem. Võtteobjekti kontuurid on heledad (või tumedad).

 • [Ergas kunstiefekt] Art vivid (Ergas kunstiefekt)

  Värvid on rohkem küllastunud kui määranguga [Art standard/Standardne kunstiefekt] ning madalad kontrastid ja tuhmid gradatsioonid loovad graafilise kunsti efekti.

 • [Rõhutatud kunstiefekt] Art bold (Rõhutatud kunstiefekt)

  Värvid on kõige rohkem küllastunud ning tõstavad võtteobjekti esile; pilt paistab kui õlimaal.

 • [Reljeefne kunstiefekt] Art embossed (Reljeefne kunstiefekt)

  Värviküllastust, heledustaset, kontrastsust ja gradatsioone on vähendatud, et pilt paistaks tuhm, pleekinud ja vana ilmega. Võtteobjekti kontuurid on intensiivselt heledad (või tumedad).

Standardne kunstiefekt Ergas kunstiefekt Rõhutatud kunstiefekt Reljeefne kunstiefekt
Küllastus Standardne Kõrge Kõrgem Madal
Kontuuride rõhutamine Standardne Nõrk Tugev Tugevam
Heledus Standardne Standard (Tavaline) Standard (Tavaline) Tume
Gradatsioonid Tuhm Tuhm Tuhm Tuhmim

Märkus

 • Iga efekt rakendatakse vastavalt hetkel määratud pildi stiili () parameetritele.