HDR PQ määrangud

Tähed PQ viitavad HDR-piltide kuvamise sisendsignaali gammakõverale.

HDR PQ-määrangud võimaldavad kaameral jäädvustada HDR-pilte, mis vastavad ITU-R BT.2100 ja SMPTE ST.2084 PQ-spetsifikatsioonidele. (Tegelik kuva sõltub monitori jõudlusest.)

Võtted jäädvustatakse HEIF- või RAW-piltidena.

HDR tähistab inglisekeelseid sõnu High Dynamic Range (kõrge dünaamiline ulatus).

PQ tähistab ingliskeelseid sõnu Perceptual Quantization.

 1. Valige [Võtted: HDR PQ settings/Võtted: HDR PQ määrangud].

 2. Määrake [HDR shooting HDR PQ/HDR-võtted HDR PQ].

  • Valige [Enable/Luba].
 3. Määrake [HDR assist disp: shooting/HDR abi kuvamine: võttel].

  • Konverditud pildid kuvatakse ekraanil viisil, mis sarnaneb sellele, kuidas neid kuvataks HDR-ekraanil.
  • Valige [Exposure prior. (mid-tones)/Säri prioriteet (kesktoonid)] või [Tones prior. (highlights)/Toonide prioriteet (heledad alad)].
  • [V.Assist1] Exposure prior. (mid-tones) (Säri prioriteet (kesktoonid))

   Pakub viitekuva, mis rõhutab võtteobjektide (nt inimeste) säritust keskmise heledustasemega.

  • [V.Assist2] Tones prior. (highlights) (Toonide prioriteet (heledad alad))

   Pakub viitekuva, mis rõhutab heledate objektide (nt taevas) gradatsioone.

 4. Määrake [HDR assist disp: playback/HDR abi kuvamine: taasesitusel].

  • Konverditud pilte kuvatakse taasesitusel ekraanil, andes sarnase mulje nagu neid kuvataks HDR-monitoris.
  • Valige [Exposure prior. (mid-tones)/Säri prioriteet (kesktoonid)] või [Tones prior. (highlights)/Toonide prioriteet (heledad alad)].
  • [Säri prioriteet (kesktoonid)] Exposure prior. (mid-tones) (Säri prioriteet (kesktoonid))

   Pakub viitekuva, mis rõhutab võtteobjektide (nt inimeste) säritust keskmise heledustasemega.

  • [Toonide prioriteet (heledad alad)] Tones prior. (highlights) (Toonide prioriteet (heledad alad))

   Pakub viitekuva, mis rõhutab heledate objektide (nt taevas) gradatsioone.

 5. Määrake pildi salvestuskvaliteet.

Märkus

 • Funktsiooni [HDR assist disp: shooting/HDR abi kuvamine: võttel] määrangud kehtivad ka kohe pärast võtet kuvatavate piltide jaoks

Hoiatus

 • HDR-võtterežiimis ei ole laiendatud ISO-valgustundlikkuse määrangud (L, H) saadaval.
 • Osad kaadrid võivad paista erinevad sellest, kuidas nad paistavad HDR-ekraaniga seadmes.
 • Funktsiooni [HDR shooting HDR PQ/HDR-võtted HDR PQ] olekuga [Enable/Luba] jäädvustatud piltide histogrammid ei põhine HDR abi kuvamise funktsiooniga konverditud piltidel. Histogrammil hallina kuvatavad alad tähistavad ligikaudselt signaaliväärtusi, mida ei kasutata.
 • [Võtted: Disp. performance/Võtted: Ekraani jõudlus] ei ole saadaval, kui [HDR shooting HDR PQ/HDR-võtted HDR PQ] on olekus [Enable/Luba]. See on seatud olekusse [Smooth/Sujuv].
 • Funktsiooni [HDR shooting HDR PQ/HDR-võtted HDR PQ] olekuga [Enable/Luba] jäädvustatud piltide taasesitamisel HDR-ekraanil määrake [Taasesitus: HDMI HDR output/Taasesitus: HDMI HDR väljund] olekusse [On/Sees] (). Arvestage, et sõltumata määrangust [HDMI HDR output/HDMI HDR väljund] kasutatakse HDR-ekraanide reaalajavaate kuvas HDR-pilte.