Pildistamine ilma kaardita

Saate määrata kaamera mitte pildistama, kui kaameras pole kaarti. Vaikemäärang on [Enable/Luba].

  1. Valige [Võtted: Release shutter without card/Võtted: Katiku vabastus ilma kaardita].

  2. Valige [Disable/Keela].