Pika säriajaga võtte müravähendus

Ühesekundilise või pikema säriaja kasutamisel tekkivat müra on võimalik vähendada.

 1. Valige [Võtted: Long exp. noise reduction/Võtted: Pika säriaja müravähendus].

 2. Tehke müravähendamise valik.

  • Auto (Automaatne)

   Müravähendust rakendatakse automaatselt 1 s ja pikema säriajaga tehtud piltidele siis, kui kaamera tuvastab neil pikast säriajast tuleneva müra. Selle määrangu toime on enamasti piisav.

  • Enable (Luba)

   Müravähendust rakendatakse kõigile 1 s ja pikema säriajaga tehtud piltidele. Määrang [Enable/Luba] võib vähendada müra ka siis, kui määrang [Auto/Automaatne] ei suuda müra tuvastada.

Hoiatus

 • Kui määratud on [Auto/Automaatne] või [Enable/Luba], siis võib müravähenduse rakendamine pärast võtet kesta sama kaua kui võte.
 • Tehtud pildid võivad paista määranguga [Enable/Luba] teralisemad, kui määrangutega [Disable/Keela] või [Auto/Automaatne].
 • Müra vähendamise ajal kuvatakse [BUSY] ning võttekuva ei kuvata enne töötlemise lõpetamist, pärast mida saate uuesti pildistada.