A+: täisautomaatsed võttemeetodid (nutikas automaatrežiim)

Võtte ümberkadreerimine

Nihutage võtteobjekt kaadri keskmest tausta tasakaalustamiseks ja hea kompositsiooni saavutamiseks sõltuvalt vaatest veidi vasakule või paremale.

Päästikunupu pooleldi allavajutamine objekti teravustamiseks lukustab fookuse sellele objektile. Hoidke päästikunuppu pooleldi allavajutatuna ning kadreerige võte ümber, seejärel vajutage päästikunupp võtte sooritamiseks lõpuni alla. Seda nimetatakse “teravustamise lukustamiseks”.

Liikuvate objektide pildistamine

Pärast päästikunupu pooleldi alla vajutamist ning sinise iseteravustamispunkti kuvamist tuvastab kaamera võtteobjekti liikumise ning kasutab teravustamiseks servoteravustamist. Hoidke võtteobjekt ekraanil ning jätkake päästikunupu pooleldi all hoidmist, ning vajutage soovitud võttehetkel päästikunupp lõpuni alla.

Stseeniikoonid

Kaamera tuvastab automaatselt stseeni tüübi ning määrab seaded vastavalt sellele. Tuvastatud stseeni tüüp kuvatakse ekraani ülemises vasakus nurgas. Täpsema teabe saamiseks ikoonide kohta vt. Stseeniikoonid.