Puuteekraani toimingud

Puudutamine

Näidiskuva (kiirvalik)

  • Kasutage ekraani puudutamiseks (puudutage korraks ning seejärel eemaldage sõrm) sõrme.
  • Näiteks kui puudutate [Q (kiirvalik)], kuvatakse kiirvaliku menüü. Puudutades [tagasi] saate liikuda tagasi eelmisesse menüüsse.

Märkus

  • Kui soovite, et kaamera annaks puutetoimingute puhul helisignaali, siis määrake funktsiooni [Seadistamine: Beep/Seadistamine: Helisignaal] olekuks [Enable/Luba] ().
  • Puutetoimingute tundlikkust saab reguleerida menüüst [Seadistamine: Touch control/Seadistamine: Puutejuhtimine] ().

Lohistamine

Näidiskuva (menüükuva)

  • Puudutage ekraani ja libistage sõrme ekraanil.